Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 06:59 (GMT +2:00)  
20/08/2018 - 26/08/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 20 Sierpień 2018
Cały dzień   Dzień wolny Węgry - Święto Narodowe
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) -2,3%   -0,1%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Jul) 3,0% 3,0% 3,0%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul) 0,2% 0,4% 0,3%  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jul) 10,3% 9,7% 6,8%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jul) 3,4% 3,6% 3,7%  
12:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
13:30   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,551%   -0,559%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,547%   -0,534%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,612%   -0,622%  
15:15   CAD Przemówienie członka Rady Prezesów BoC, Wilkins           
17:00   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 2,035%   2,030%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 2,185%   2,180%  
18:00   EUR Przemawia prezes Bundesbanku, Weidmann           
Wtorek, 21 Sierpień 2018
00:00   AUD Przemawia prezes RBA, Lowe           
00:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (Jul) 1,40%   -7,80%  
00:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (Jul) 4.720   4.840  
00:45   NZD Wskaźnik przybyłych turystów (raz w miesiącu) 0,6%   -3,6%
03:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
05:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) 3,2%   5,8%
08:00   CHF Bilans handlowy (Jul) 2,255B 2,850B 2,559B
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Jul) -2,87B -2,10B 3,31B
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Jul) -19,233B   13,442B
10:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 2,40%   2,40%  
10:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,521%   -0,470%  
11:40   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz) -0,621%   -0,630%  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Aug) 7 10 11  
14:00   HUF Decyzja w sprawie stóp procentowych (Aug) 0,90% 0,90% 0,90%  
14:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) (Jun) -0,8% 0,8% 0,9%
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 4,7%   4,5%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 0,2%   0,1%  
16:15   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade -3,6%   0,0%  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 1,910%   1,910%  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -5,170M   3,660M  
Środa, 22 Sierpień 2018
Cały dzień   Dzień wolny Indonezja - Eid al-Adha (Święto Ofiarowania)
Cały dzień   Dzień wolny Singapur - Hari Raya Haji (Święto Ofiary)
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Id al-Adha
00:45   NZD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz na kwartał) 1,4% 0,8% 0,6%  
00:45   NZD Sprzedaż detaliczna (raz na kwartał) (Q2) 1,1% 0,4% 0,1%  
00:45   NZD Kwartalna sprzedaż detaliczna (Q2) 3,1%   3,0%  
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) 0,0%   0,1%
03:30   AUD Zakończone prace budowlane (raz na kwartał) (Q2) 1,6% 0,7% 2,4%
05:10   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Debelle           
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu) -0,8% -0,7% 0,1%  
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Jun)     10,9%  
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul)   8,4% 10,3%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   4,3% 4,2%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul)   0,6% 0,2%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   5,0% 4,6%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul)   0,7% 0,4%  
11:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund)     0,470%  
Aprox.   GBP Posiedzenia w sprawie raportów na temat inflacji           
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     4,81%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     -2,0%  
13:00   USD Indeks zakupów     225,5  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     335,8  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     927,5  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jun)   -0,1% 1,4%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jun)   0,1% 2,0%  
15:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun)   3,1% 2,5%  
15:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jun)     1,0%  
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Jul)   5,44M 5,38M  
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (Jul)   0,6% -0,6%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej   -1,497M 6,805M  
16:30   USD Import ropy naftowej     1,341M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     1,643M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     0,100M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   1,463M 3,566M  
16:30   USD Produkcja benzyny     0,321M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,293M  
16:30   USD Zapasy benzyny   -0,488M -0,740M  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     0,351B  
20:00   USD Protokół z posiedzenia FOMC        
Czwartek, 23 Sierpień 2018
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     123,9B  
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -107,1B  
02:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Aug)     52,4 52,3  
04:45   AUD RBA Assist Gov Boulton Speaks           
07:00   JPY Wskaźnik wiodący   105,2 105,2  
07:00   SGD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   0,6% 0,6%  
08:00   EUR Klimat konsumpcyjny GfK w Niemczech (Sep)   10,7 10,6  
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Aug)   108 108  
08:45   EUR Inwestycje w przemyśle we Francji (Q3)     5,0%  
09:00   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Aug)     54,6 54,4  
09:15   CHF Zamówienia w przemyśle     9,0%  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Aug)     53,4 53,3  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Aug)     55,1 54,9  
09:30   EUR Przemawia prezes Bundesbanku, Weidmann           
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Aug)     55,2 55,0  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Aug)     56,6 56,9  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Aug)     54,4 54,1  
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii     -2,15B  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Aug)     55,1 55,1  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Aug)     54,5 54,3  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Aug)     54,4 54,2  
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (Aug)   13 20  
13:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (Aug)     84,2  
13:30   EUR Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej        
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,11% 0,64%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   4,27% 4,53%  
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (Jul)   7,4% 7,3%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.731K 1.721K  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   215K 212K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     215,50K  
14:30   CAD Zyski korporacji (raz na kwartał)     2,7%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (raz w miesiącu) (Jun)   0,3% 0,2%  
15:00   USD Indeks cen domów (raz w roku) (Jun)     6,4%  
Aprox.   USD Sympozjum w Jackson Hole           
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (Jun)     263,3  
15:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Aug)   0,16% 0,19%  
15:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Aug)   0,27% 0,32%  
15:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg     62,1  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Aug)     55,0 55,3  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit     56,3 55,7  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Aug)     55,9 56,0  
16:00   USD Sprzedaż nowych domów (raz w miesiącu) (Jul)   2,2% -5,3%  
16:00   USD Sprzedaż nowych nieruchomości (Jul)   651K 631K  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Aug)     -0,7 -0,6  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego     33B  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (Aug)     23  
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (Aug)     22  
19:00   USD Aukcja 5-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją     0,631%  
Piątek, 24 Sierpień 2018
Cały dzień   Dzień wolny Ukraina - Dzień Niepodległości
00:45   NZD Wartość eksportu (Jul)     4,91B  
00:45   NZD Wartość importu (Jul)     5,02B  
00:45   NZD Bilans handlowy (raz w roku) (Jul)     -4.030M  
00:45   NZD Bilans handlowy (raz w miesiącu) (Jul)   -400M -113M  
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   0,9% 0,8%  
01:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu)     0,1%  
01:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   0,4% 0,7%  
01:50   JPY Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) (raz w roku)   1,2% 1,2%  
02:00   SGD PKB (raz w roku) (Q2)   4,3% 3,8%  
02:00   SGD PKB (raz na kwartał) (Q2)   1,4% 1,0%  
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jul)     3,9%  
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jul)     7,4%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q2)   2,3% 2,3%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q2)   0,5% 0,5%  
09:00   EUR Wskaźnik PPI w Hiszpanii (raz w roku)     4,1%  
10:00   PLN Stopa bezrobocia (Jul)   5,9% 5,9%  
10:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczne brutto   40,6K 40,5K  
11:00   IDR Pożyczki (raz w roku) (Jul)     10,75%  
12:10   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego     110,86B  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     400,88B  
14:30   USD Dostawy dóbr kapitałowych dla gałęzi przemysłu innych niż obronny, z wyłączeniem samolotów (raz w miesiącu)       0,8%  
14:30   USD Bazowe zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Jul)   0,5% 0,2%  
14:30   USD Zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Jul)   -0,5% 0,8%
14:30   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Jul)   0,8% 1,3%  
14:30   USD Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (raz w miesiącu) (Jul)   0,4% 0,2%  
Aprox.   USD Sympozjum w Jackson Hole           
15:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu) (Jun)     0,50%  
15:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku) (Jun)   1,70% 2,20%  
15:00   MXN PKB (raz na kwartał) (Q2)     1,1%  
15:00   MXN PKB (raz w roku) (Q2)   2,7% 1,3%  
16:00   USD Przemówienie Prezesa Fed, Powella           
16:00   MXN Saldo obrotów bieżących (USD) (Q2)     -6.941M  
16:00   MXN Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q2)     2,30%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu)     0,3%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI     147,4  
17:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED     -0,66K  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     869  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -60,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     3,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     573,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     -3,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     179,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     -2,8K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -26,2K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     31,1K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -45,8K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -51,8K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -58,4K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -26,7K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -1,8K  
Sobota, 25 Sierpień 2018
Aprox.   USD Sympozjum w Jackson Hole           
18:25   CAD Przemawia prezes BoC, Poloz           
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych