Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 01:25 (GMT +2:00)  
18/06/2018 - 24/06/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 18 Czerwiec 2018
Cały dzień   Dzień wolny Hongkong - Festiwal Tuen Ng (Smocze Łódki)
Cały dzień   Dzień wolny Chiny - Święto Smoczych Łodzi
Cały dzień   Dzień wolny Indonezja - Eid-Ul-Fitr
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 0,4%   0,8%  
01:50   JPY Bilans handlowy, s.a. -0,30T 0,14T 0,45T
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (May) 8,1% 7,5% 7,8%  
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (May) 14,0% 8,2% 5,9%  
01:50   JPY Bilans handlowy (May) -578B -235B 625B
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (May) 10,30% -0,20% 6,50%  
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (May) 15,50% 4,70% 11,80%  
02:30   SGD Bilans handlowy 5,400B   6,000B  
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch (Apr) 2,938B 3,210B 4,525B
10:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE (Apr) 1,08B   0,69B
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (May) 7,0% 7,1% 7,8%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (May) 3,7% 3,7% 3,7%  
12:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
14:45   USD Przemawia członek FOMC, Dudley           
15:00   USD Przemawia członek FOMC, Duke           
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,591%   -0,592%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,603%   -0,594%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,601%   -0,590%  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Jun) 68 70 70  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,900%   1,910%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 2,075%   2,075%  
17:45   CAD BoC Gov Council Member Patterson Speaks           
19:00   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
19:30   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi           
21:45   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
Wtorek, 19 Czerwiec 2018
Cały dzień   Dzień wolny Indonezja - Eid-Ul-Fitr
03:30   AUD Wskaźnik cen nieruchomości (raz na kwartał) (Q1) -0,7% -0,9% 1,0%  
03:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
05:35   JPY Aukcja 30-letnich obligacji rządowych (JGB) 0,710%   0,750%  
07:45   CHF Prognozy gospodarcze SECO        
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (May) 5,4% 3,5% 9,3%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (May) 2,8% 2,7% 1,0%
10:00   EUR Rachunek bieżący (Apr) 28,4B 30,3B 32,8B
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Apr) 26,2B   41,3B
10:00   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi           
10:30   HKD Stopa bezrobocia (May) 2,8%   2,8%  
10:30   EUR Przemówienie Pana Praet z ECB           
10:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,510%   -0,502%  
11:40   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz) -0,630%   -0,580%  
13:00   USD Przemawia członek FOMC, Bullard           
13:00   EUR Przemówienie Pana Praet z ECB           
14:00   HUF Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jun) 0,90% 0,90% 0,90%  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (May) -4,6% -1,4% -1,8%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (May) 1,301M 1,350M 1,364M  
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (May) 5,0% 1,4% -3,1%
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (May) 1,350M 1,310M 1,286M
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 4,7%   4,3%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 0,0%   -0,2%  
Aprox.   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade -1,2%   -1,3%  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 1,815%   1,790%  
17:30   USD Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych 2,275%   2,275%  
18:00   UAH PKB (raz w roku)   3,1% 3,1%  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -3,016M   0,833M  
Środa, 20 Czerwiec 2018
00:00   NZD Wskaźnik nastroju konsumentów wg Westpac (Q2) 108,6   111,2  
00:45   NZD Rachunek bieżący (raz na kwartał) (Q1) 0,18B 0,05B -2,77B  
00:45   NZD Rachunek bieżący (raz w roku) (Q1) -7,91B -8,07B -7,72B  
00:45   NZD Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q1) -2,80% -2,80% -2,70%  
01:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Jun) 26   22  
01:50   JPY Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu)     0,2%  
06:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (May)   12,00% 9,01%  
06:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (May)   19,00% 34,68%  
06:00   IDR Bilans handlowy (May)   0,70B -1,62B  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (May)   0,4% 0,5%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (May)   2,5% 2,0%  
10:00   EUR Przemówienie Pani Lautenschlaeger z ECB           
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   4,5% 4,5%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)   0,2% 0,6%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   4,6% 4,5%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)   0,3% 0,8%  
11:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund)     1,260%  
11:45   GBP Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych     1,610%  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Jun)   1 -3  
12:30   EUR Przemówienie Pana Coeure z ECB           
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     4,83%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     -1,5%  
13:00   USD Indeks zakupów     249,0  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     365,3  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     992,2  
13:30   INR Podaż pieniądza M3     10,7%  
14:30   USD Rachunek bieżący (Q1)   -129,0B -128,2B  
15:00   MXN Popyt całkowity (raz w roku) (Q1)   2,50% 3,00%  
15:00   MXN Popyt całkowity (raz na kwartał) (Q1)     2,90%  
15:00   MXN Wydatki osobiste (raz w roku) (Q1)     2,50%  
15:00   MXN Wydatki osobiste (raz na kwartał) (Q1)     0,20%  
15:30   USD Przemówienie Prezesa Fed, Powella           
15:30   AUD Przemawia prezes RBA, Lowe           
15:30   JPY Przemawia prezes BoJ, Kuroda           
15:30   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi           
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (May)   5,55M 5,46M  
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (May)   1,5% -2,5%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej   -1,898M -4,143M  
16:30   USD Import ropy naftowej     -0,563M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -0,687M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,213M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   -0,164M -2,101M  
16:30   USD Produkcja benzyny     0,793M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,040M  
16:30   USD Zapasy benzyny   0,188M -2,271M  
17:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED     116,00K  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     4,712B  
19:00   BRL Decyzja w sprawie stóp procentowych   6,50% 6,50%  
Czwartek, 21 Czerwiec 2018
00:45   NZD PKB (raz na kwartał) (Q1)   0,5% 0,6%  
00:45   NZD PKB (raz w roku) (Q1)   2,7% 2,9%  
00:45   NZD Średnie roczne PKB (Q1)   2,8% 2,9%  
00:45   NZD Wydatki w PKB (raz na kwartał) (Q1)   0,1% 0,4%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     -488,5B  
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -108,5B  
03:30   AUD Biuletyn RBA        
03:30   JPY Przemówienie członka Zarządu BoJ, Funo           
08:00   CHF Bilans handlowy (May)   1,890B 2,289B  
08:30   HUF Saldo obrotów bieżących (EUR) (raz na kwartał) (Q1)     0,197B  
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Jun)   108 109  
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Apr)     11,3%  
09:30   CHF Decyzja w sprawie stóp procentowych   -0,75% -0,75%  
09:30   CHF SBN: ocena polityki monetarnej           
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii     -0,83B  
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (May)   6,6% 4,6%  
10:00   ZAR Rachunek bieżący (Q1)   -177,0B -137,0B  
10:00   ZAR Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q1)   -3,80% -2,90%  
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (May)   5,00B 6,23B  
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (May)     -9,710B  
10:30   CHF Konferencja prasowa SBN           
10:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)     1,90%  
10:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion)     1,406%  
10:40   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,037%  
10:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     0,440%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,30%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     0,10%  
11:45   EUR Przemawia prezes Bundesbanku, Weidmann           
Aprox.   USD Spotkanie OPEC           
Aprox.   EUR Spotkanie Eurogrupy        
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za obiżeniem stóp procentowych (Jun)   0 0  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za podwyższeniem stóp procentowych (Jun)   2 2  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za utrzymaniem stóp procentowych (Jun)   7 7  
13:00   GBP BoE QE Total (Jun)   435B 435B  
13:00   GBP Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jun)   0,50% 0,50%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun)   1,00% 0,14%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun)   3,52% 2,70%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.730K 1.697K  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   220K 218K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     224,25K  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Jun)   29,0 34,4  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Jun)     38,7  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Jun)     21,60  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Jun)     30,2  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Jun)     40,6  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Jun)     52,60  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP     30,2K  
14:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) (Apr)   0,5% 1,1%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (raz w miesiącu) (Apr)   0,3% 0,1%  
15:00   USD Indeks cen domów (raz w roku) (Apr)     6,7%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (Apr)     261,7  
15:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg     55,8  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jun)     -0,1 0,2  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   110B 96B  
19:00   USD Aukcja 30-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją     1,003%  
20:00   MXN Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jun)   7,75% 7,50%  
22:15   GBP Przemawia prezes BoE, Carney           
Piątek, 22 Czerwiec 2018
00:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (May)     -9,00%  
00:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (May)     4.930  
00:45   NZD Wskaźnik przybyłych turystów (raz w miesiącu)     -1,3%  
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   0,7% 0,7%  
01:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu)     -0,4%  
01:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   0,3% 0,6%  
02:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun)     52,6 52,8  
05:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku)     7,0%  
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu)   0,9% 0,0%  
08:45   EUR PKB Francji (raz na kwartał) (Q1)   0,2% 0,2%  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Jun)     53,9 54,4  
09:00   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Jun)     54,2 54,2  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Jun)     54,3 54,3  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Jun)     53,4 53,4  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Jun)     56,2 56,9  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Jun)     52,1 52,1  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun)     55,0 55,5  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Jun)     53,9 54,1  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Jun)     53,7 53,8  
Aprox.   EUR Spotkanie ministrów finansów krajów Unii Europejskiej        
13:00   GBP Kwartalny biuletyn BoE        
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     13,1%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     8,5%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     413,11B  
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (May)   5,9% 5,7%  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku)     1,9%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   1,4% 1,5%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)     0,1%  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr)   0,5% -0,2%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   2,5% 2,2%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)   0,3% 0,3%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku)     2,1%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr)   0,1% 0,6%  
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku)     2,1%  
15:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jun)   0,15% 0,13%  
15:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jun)   0,16% -0,29%  
15:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu) (Apr)     0,30%  
15:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku) (Apr)   4,20% -0,80%  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun)     56,5 56,4  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit     55,1 56,6  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Jun)     56,4 56,8  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu)     2,7%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI     149,3  
Aprox.   USD Spotkanie OPEC           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     863  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     11,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     70,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     595,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     120,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     169,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     49,7K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -15,0K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     -21,7K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -37,2K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -15,2K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     5,1K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     7,0K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     88,2K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych