Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 03:21 (GMT +2:00)  
15/07/2019 - 21/07/2019
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 15 Lipiec 2019
Cały dzień   Dzień wolny Japonia - Dzień Morza
00:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (May) -1,20% 3,00% 8,30%  
00:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (May) 4.240   3.890
00:45   NZD Wskaźnik przybyłych turystów (raz w miesiącu) -0,2%   -3,2%
01:00   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) -0,2%   0,3%  
03:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Jun) 10,3%   10,7%  
04:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Jun) 5,8% 5,6% 5,6%  
04:00   CNY PKB (raz na kwartał) (Q2) 1,6% 1,5% 1,4%  
04:00   CNY PKB (raz w roku) (Q2) 6,2% 6,2% 6,4%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jun) 6,3% 5,2% 5,0%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun) 9,8% 8,5% 8,6%  
04:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach 5,1%   5,0%  
04:00   CNY Konferencja prasowa NBS           
06:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Jun) -8,98% -8,70% -8,99%  
06:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Jun) 2,80% -5,00% -17,71%  
06:00   IDR Bilans handlowy (Jun) 0,20B 0,69B 0,21B  
08:30   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jun) -0,5% 0,1% 0,0%  
08:30   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jun) -1,4% -0,9% -0,8%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Jun) 6,98%   6,99%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Jun) -2,20%   0,98%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Jun) 2,02% 2,35% 2,45%  
08:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Jun) 0,94%   1,28%  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul) 0,3% 0,3% 0,2%
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 2,6% 2,6% 2,4%
13:30   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
13:30   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br (May) 0,54%   -0,47%  
14:00   PLN Saldo obrotów bieżących (EUR) 1.006M 460M 720M
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Jul) 4,30 1,60 -8,60  
14:50   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,621%   -0,625%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,563%   -0,556%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,601%   -0,568%  
16:00   INR Bilans handlowy -15,28B -15,64B -15,36B  
16:45   UAH Bilans handlowy (USD) (May) -2,6B   -2,1B  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 2,115%   2,210%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 2,010%   2,075%  
Wtorek, 16 Lipiec 2019
00:45   NZD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q2) 1,7% 1,7% 1,5%  
00:45   NZD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q2) 0,6% 0,6% 0,1%  
03:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
05:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Jun) 50,30%   51,30%  
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch (May) 5,347B 2,910B 2,851B
10:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE (May) 2,25B   0,97B
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (May) 3,6% 3,5% 3,4%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (May) 3,4% 3,1% 3,2%
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Jun) 38,0K 18,9K 24,5K
10:30   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) 28,0K 45,0K 32,0K  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (May) 3,8% 3,8% 3,8%  
10:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,518%   -0,476%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jun) 0,1% 0,2% 0,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jun) 0,7% 0,8% 0,8%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jun) 0,1% 0,1% 0,1%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jun) 0,8% 0,8% 0,8%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Jul) -1,1 5,0 7,8  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Jul) -24,5 -22,1 -21,1  
11:00   EUR Bilans handlowy (May) 23,0B 16,3B 15,7B  
11:00   EUR Indeks ZEW -20,3 -20,9 -20,2  
14:00   GBP Przemawia prezes BoE, Carney           
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 1,9% 1,9% 1,7%  
14:15   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
14:15   USD Przemówienie członka FOMC, Bowman           
14:30   USD Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jun) 0,4% 0,1% 0,4%
14:30   USD Indeks cen eksportowych (raz w roku) -1,6% -1,4% -0,8%
14:30   USD Wskaźnik cen eksportowych (raz w miesiącu) (Jun) -0,7% -0,2% -0,2%  
14:30   USD Wskaźnik cen importowych (raz w miesiącu) (Jun) -0,9% -0,7% -0,3%  
14:30   USD Indeks cen importowych (raz w roku) -2,0% -2,1% -1,5%  
14:30   USD Kontrola sprzedaży detalicznej (raz w miesiącu) (Jun) 0,7% 0,3% 0,6%
14:30   USD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jun) 0,4% 0,1% 0,4%
14:30   USD Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem benzyny/samochodów (raz w miesiącu) (Jun) 0,7% 0,3% 0,5%  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (May) 10,20B   -12,79B
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (May) 4,11B   -0,19B  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 4,7%   6,2%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 1,0%   -2,2%  
15:15   USD Stopa utylizacji surowców (Jun) 77,9% 78,2% 78,1%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) 0,0% 0,1% 0,4%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) 0,4% 0,2% 0,2%  
16:00   USD Zapasy biznesowe (raz w miesiącu) (May) 0,3% 0,4% 0,5%  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Jul) 65 64 64  
Aprox.   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 2,7%   -0,4%  
17:30   USD Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych 1,915%   1,985%  
18:20   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
19:00   USD Przemówienie Prezesa Fed, Powella           
21:30   USD Przemawia prezydent Fed z Chicago, Evans           
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (May) -33,80B   16,90B  
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (May) 32,90B 13,10B -9,00B
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (May) 3,5B 32,3B 46,9B  
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (May) -14,60B   40,80B  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -1,401M   -8,129M  
Środa, 17 Lipiec 2019
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) -0,1%   -0,1%  
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Jun) -17,30% -9,90% -16,30%
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Jun) -7,60% -3,90% 5,80%
02:30   SGD Bilans handlowy 2,450B   3,960B  
09:30   EUR Przemówienie Pana Coeure z ECB           
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (May) 2,5% -1,4% -2,2%
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (May) -2,5% -4,2% -0,2%  
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (May) 0,30% -2,50% -0,80%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (May) 1,60% -0,50% -1,10%
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Jun) 5,3% 7,0% 7,7%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Jun) 2,8% 2,6% 2,7%  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 1,8% 1,8% 1,7%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Jun) 1,7% 1,7% 2,0%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Jun) 0,1% 0,1% 0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,2%   0,3%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 2,8% 2,9% 3,0%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 2,0% 2,0% 2,0%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,0% 0,3% 0,3%  
10:30   GBP CPIH (raz w roku) 1,6% 1,9% 1,9%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 1,2% 1,2% 1,5%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Jun) -0,3% 0,5% 1,4%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Jun) -1,4% -1,0% 0,0%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Jun) 1,6% 1,7% 1,9%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Jun) -0,1% 0,1% 0,3%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Jun) 0,1% 0,1% 0,3%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Jun) 2,9% 2,9% 3,0%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,4% 0,3% 0,3%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 1,1% 1,1% 0,8%
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 1,3% 1,2% 1,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,2% 0,1% 0,1%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Jun) 0,2%   0,1%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Jun) 1,2%   1,1%  
11:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) 0,300%   0,260%  
12:00   EUR Przemawia prezes Bundesbanku, Weidmann           
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,12%   4,04%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) -1,1%   -2,4%  
13:00   USD Indeks zakupów 265,1   275,6  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 500,2   505,8  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 1.827,3   1.799,7  
13:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (May) 2,2% 1,6% 2,7%
Aprox.   INR Podaż pieniądza M3 10,3%   10,1%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Jun) 1,220M 1,300M 1,299M  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Jun) -6,1% 0,1% 0,3%  
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Jun) 1,253M 1,261M 1,265M
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Jun) -0,9%   -0,4%
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku) 1,8% 1,8% 1,8%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,0%   0,4%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 2,0% 2,6% 2,1%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 2,0% 2,0% 2,4%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) -0,2% -0,3% 0,4%  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (May) 1,6% 1,6% -0,4%
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku) 2,2% 2,1% 2,2%
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku) 2,1% 2,2% 2,3%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -3,116M -2,694M -9,499M  
16:30   USD Import ropy naftowej 0,044M   -0,341M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -1,351M   -0,310M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych 0,003M   0,022M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA 5,686M 0,613M 3,729M  
16:30   USD Produkcja benzyny -0,563M   0,470M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego 0,889M   0,264M  
16:30   USD Zapasy benzyny 3,565M -0,925M -1,455M  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej -1,227B   -0,641B  
20:00   USD Beżowa Księga        
Czwartek, 18 Lipiec 2019
01:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Jul) 3   6  
01:50   JPY Bilans handlowy, s.a. -0,01T -0,14T -0,62T
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Jun) -6,7% -5,6% -7,8%  
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Jun) -5,2% -0,4% -1,5%  
01:50   JPY Bilans handlowy (Jun) 589,5B 420,0B -968,3B  
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Jun)   9,1K 42,3K  
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Jun)     2,4K  
03:30   AUD Kwartalny indeks zaufania biznesu NAB     -1  
03:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Jun)   66,0% 66,0%  
03:30   AUD Stopa bezrobocia (Jun)   5,2% 5,2%  
08:00   CHF Bilans handlowy (Jun)   3,210B 3,410B  
09:30   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych   5,75% 6,00%  
09:30   IDR Oprocentowanie depozytów   5,00% 5,25%  
09:30   IDR Oprocentowanie kredytów   6,50% 6,75%  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jun)   2,0% 7,7%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jun)   0,7% 1,4%  
10:30   GBP Badanie ankietowe warunków kredytowych BOE        
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun)   2,7% 2,2%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jun)   -0,2% -0,3%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun)   2,6% 2,3%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jun)   -0,3% -0,5%  
10:30   HKD Stopa bezrobocia (Jun)     2,8%  
10:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion)     0,257%  
10:40   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,408%  
10:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,182%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,65%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,38%  
Aprox.   GBP Protokół z posiedzenia FPC BoE        
13:00   UAH Ustalenie Stopy Procentowej   17,25% 17,50%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.700K 1.723K  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   216K 209K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     219,25K  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Jul)   5,0 0,3  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Jul)     21,4  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Jul)     28,00  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Jul)     15,4  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Jul)     8,3  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Jul)     12,90  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP     -16,0K  
15:00   ZAR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jul)   6,50% 6,75%  
15:00   ZAR Podstawowa stopa procentowa (Jul)     10,25%  
15:30   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   65B 81B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     2,135%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     2,130%  
19:00   USD Aukcja 10-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją     0,567%  
20:15   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
Piątek, 19 Lipiec 2019
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun)   0,6% 0,8%  
01:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu)     0,0%  
01:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun)   0,7% 0,7%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     297,1B  
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     192,2B  
05:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku)     6,6%  
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu)   0,3% 0,9%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jun)   -0,2% -0,1%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Jun)   1,4% 1,9%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Jun)     0,3%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Jun)     1,6%  
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun)   4,9% 7,3%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (May)   21,2B 20,9B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (May)     19,2B  
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Jun)   3,20B 4,46B  
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Jun)     10,663B  
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     12,0%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     10,0%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     429,91B  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (May)   0,4% 0,1%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (May)   0,3% 0,1%  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Jul)       2,30%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Jul)     89,8 89,3  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Jul)     98,5 98,2  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Jul)     112,0 111,9  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Jul)       2,7%  
17:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego     113,28B  
17:05   USD Przemawia członek FOMC, Bullard           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     784  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     958  
21:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED     32,14K  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -73,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     -35,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     -40,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     303,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     390,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     244,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -157,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     17,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     25,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     -1,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     34,1K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     9,2K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     126,4K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -10,4K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -54,0K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -0,1K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -3,7K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -22,2K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -35,9K  
22:30   USD Przemawia członek FOMC, Rosengren           
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych