Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 16:33 (GMT +2:00)  
15/10/2018 - 21/10/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 15 Październik 2018
Cały dzień   Dzień wolny Ukraina - Dzień Obrońcy Ojczyzny
01:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Oct) 28   26  
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 1,0%   0,7%  
06:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Sep) 1,70% 7,58% 4,15%  
06:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Sep) 14,18% 24,76% 24,65%  
06:00   IDR Bilans handlowy (Sep) 0,23B -0,50B -1,02B  
06:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Aug) 2,2% 0,1% -0,6%  
06:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Aug) 0,2% 0,7% 0,7%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Sep) -0,21%   -4,04%
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Sep) 16,65%   17,73%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Sep) 5,13% 4,90% 4,53%  
08:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Sep) 4,22%   4,43%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Sep) 2,6% 3,0% 3,4%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Sep) -0,2% 0,1% 0,0%  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) 0,2% 0,2% 0,0%
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) 1,9% 1,8% 1,8%  
12:30   INR Bilans handlowy (Sep) -13,98B -17,03B -17,39B  
13:10   INR Wartość eksportu (USD) (Sep) 27,95B   27,84B  
13:10   INR Wartość importu (USD) (Sep) 41,90B   45,24B  
13:30   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
13:30   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br (Aug) 0,00% 0,25% 0,57%  
14:00   PLN Saldo obrotów bieżących (EUR) (Aug) -549M -396M -750M
14:30   USD Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Sep) -0,1% 0,4% 0,2%
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Oct) 21,10 20,40 19,00  
14:30   USD Kontrola sprzedaży detalicznej (raz w miesiącu) (Sep) 0,5% 0,3% 0,1%  
14:30   USD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Sep) 0,1% 0,7% 0,1%  
14:30   USD Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem benzyny/samochodów (raz w miesiącu) (Sep) 0,0%   0,1%
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,625%   -0,568%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,741%   -0,660%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,670%   -0,588%  
16:00   USD Zapasy biznesowe (raz w miesiącu) (Aug) 0,5% 0,5% 0,7%
16:30   CAD Badanie nastrojów biznesowych BoC        
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 2,270%   2,220%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 2,415%   2,380%  
20:00   USD Bilans budżetu federalnego 119,0B 71,0B -214,0B  
23:45   NZD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q3) 1,9% 1,7% 1,5%  
23:45   NZD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q3) 0,9% 0,7% 0,4%  
Wtorek, 16 Październik 2018
02:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
03:30   CNY Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,7% 0,7% 0,7%  
03:30   CNY Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 2,5% 2,5% 2,3%  
03:30   CNY Wskaźnik PPI (raz w roku) (Sep) 3,6% 3,7% 4,1%  
04:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Sep) 55,40%   56,10%  
08:00   EUR Wskaźnik cen importowych w Niemczech (raz w miesiącu) (Aug) 0,0% 0,1% -0,1%
08:00   EUR Indeks cen importowych w Niemczech (raz w roku) (Aug) 4,8% 5,2% 4,8%
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (Aug) 0,9%   2,8%  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (Aug) 4,9%   -2,2%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Aug) 1,20%   -0,90%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Aug) 3,20%   3,10%
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Sep) 6,7% 7,1% 6,8%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Sep) 3,2% 3,4% 3,4%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Aug) 3,1% 2,9% 2,9%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Aug) 2,7% 2,6% 2,6%  
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Sep) 18,5K 4,5K 14,2K
10:30   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) -5,0K 11,0K 3,0K  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Aug) 4,0% 4,0% 4,0%  
10:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,649%   -0,487%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Sep) -0,5% -0,4% -0,5%
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Sep) 1,4% 1,5% 1,4%
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Sep) 1,7% 1,8% 1,7%
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Sep) 1,5% 1,6% 1,5%
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Oct) 70,1 74,5 76,0  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Oct) -24,7 -12,3 -10,6  
11:00   EUR Bilans handlowy (Aug) 11,7B 15,1B 17,6B  
11:00   EUR Indeks ZEW -19,4 -9,2 -7,2  
11:30   IDR Sprzedaż samochodów (raz w roku) (Sep) 6,20%   5,10%  
11:40   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz) -0,560%   -0,540%  
12:00   EUR Bilans handlowy Włoch (Aug) 2,564B 4,340B 5,659B
12:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE (Aug) 0,82B   2,66B
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 0,8% 0,9% 0,9%  
14:00   HUF Decyzja w sprawie stóp procentowych (Oct) 0,90% 0,90% 0,90%  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Aug) 2,82B   15,29B
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Aug) -0,19B   13,06B
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 0,1%   0,4%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 5,8%   6,5%  
15:15   GBP Przemawia członek MPC, Cunliffe           
15:15   USD Stopa utylizacji surowców (Sep) 78,1% 78,2% 78,1%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Sep) 0,3% 0,2% 0,4%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Sep) 0,2% 0,2% 0,3%
16:00   USD Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) (Aug) 7,136M 6,945M 7,077M
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Oct) 68 68 67  
16:45   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade -0,3%   -1,9%  
16:50   UAH Bilans handlowy (USD) (Aug) -5,0B   -4,1B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 2,155%   2,135%  
17:30   USD 8-Week Bill Auction 2,2%      
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Aug) 63,10B   18,90B  
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Aug) 108,20B   42,70B
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Aug) 131,8B 50,3B 66,7B
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Aug) 111,50B   48,50B
22:15   USD FOMC Member Daly Speaks           
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -2,100M   9,750M  
23:20   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Debelle           
Środa, 17 Październik 2018
Cały dzień   Dzień wolny Hongkong - Dzień Chung Yeung
01:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) -0,1%   0,0%
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Sep) -4,30%   0,40%  
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Sep) 8,30% 5,30% 5,00%  
02:30   SGD Bilans handlowy 3,680B   6,760B  
09:30   EUR Przemówienie Pana Praet z ECB           
10:00   CNY Zasób pieniądza M2 (raz w roku) (Sep) 8,3% 8,3% 8,2%  
10:00   CNY Nowe kredyty (Sep) 1.380,0B 1.350,0B 1.280,0B  
10:00   CNY Wzrost niespłaconego zadłużenia (raz w roku) (Sep) 13,2% 13,2% 13,2%  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Sep) 2,8% 4,3% 5,0%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Sep) 2,9% 2,9% 3,0%  
10:30   GBP Protokół z posiedzenia FPC BoE        
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 1,9% 2,0% 2,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Sep) 2,4% 2,3% 2,2%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Sep) 0,1% 0,1% 0,2%
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,0%   0,9%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 3,3%   3,4%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 2,4% 2,6% 2,7%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,1% 0,2% 0,7%  
10:30   GBP CPIH (raz w roku) 2,4% 2,3% 2,7%
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 3,2% 3,5% 3,4%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Sep) 1,3% 0,9% 1,2%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Sep) 10,3% 9,2% 9,4%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Sep) 0,4% 0,2% 0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Sep) 3,1% 2,9% 2,9%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Sep) 3,3% 3,5% 3,5%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Sep) 0,0% 0,2% 0,9%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 0,9% 0,9% 0,9%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,4% 0,4% 0,4%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,5% 0,5% 0,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 2,1% 2,1% 2,1%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Sep) 2,0%   1,9%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Sep) 0,5%   0,2%  
11:35   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) 1,040%   1,100%  
Aprox.   EUR UE prognozy gospodarcze        
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 5,10%   5,05%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) -7,1%   -1,7%  
13:00   USD Indeks zakupów 224,0   238,0  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 322,1   346,7  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 838,1   921,2  
13:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug) 2,5% 0,3% 1,4%
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Sep) -0,6% 2,1% -5,7%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Sep) 1,241M 1,278M 1,249M  
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Sep) -5,3% -4,5% 7,1%
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Sep) 1,201M 1,220M 1,268M
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Aug) -0,4% -0,6% 1,2%
14:30   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br (Aug) 0,47% 0,25% 0,57%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej 6,490M 1,600M 5,987M  
16:30   USD Import ropy naftowej 1,012M   -1,421M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing 1,776M   2,359M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,213M   -0,001M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -0,827M -1,280M -2,666M  
16:30   USD Produkcja benzyny 0,719M   -0,239M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego 1,059M   0,601M  
16:30   USD Zapasy benzyny -2,016M -1,074M 0,951M  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej 2,271B   3,083B  
18:10   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
18:30   EUR Przemawia prezes Bundesbanku, Weidmann           
19:00   GBP Przemawia członek MPC, Broadbent           
20:00   USD Protokół z posiedzenia FOMC        
Czwartek, 18 Październik 2018
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Dasara
01:50   JPY Bilans handlowy, s.a. -0,24T -0,34T -0,19T  
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Sep) -1,2% 1,9% 6,6%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 1.016,9B   -200,3B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe 52,6B   1.577,4B
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Sep) 7,0% 13,7% 15,3%  
01:50   JPY Bilans handlowy (Sep) 140B -50B -438B  
02:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Sep) 5,6K 15,2K 44,6K
02:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Sep) 20,3K   35,2K
02:30   AUD Kwartalny indeks zaufania biznesu NAB 3   7  
02:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Sep) 65,4% 65,7% 65,7%  
02:30   AUD Stopa bezrobocia (Sep) 5,0% 5,3% 5,3%  
02:30   JPY Przemawia prezes BoJ, Kuroda           
08:00   CHF Bilans handlowy (Sep) 2,434B 2,450B 2,079B
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Sep) 3,5%   3,8%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Sep) 0,4% 0,4% 0,3%  
09:00   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Sep) 2,90%   2,30%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Sep) -0,8% -0,4% 0,5%
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep) 3,2% 3,7% 3,6%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Sep) -0,8% -0,4% 0,4%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep) 3,0% 3,6% 3,4%
10:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion) 1,644%   1,540%  
10:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos) 0,613%   0,410%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,42%   -0,37%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) 0,16%   0,14%  
11:00   ZAR Produkcja złota (raz w roku) (Aug) -15,5%   -14,9%
11:00   ZAR Produkcja przemysłu wydobywczego (Aug) -9,1% -4,0% -4,1%
Aprox.   EUR Spotkanie liderów UE           
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.640K 1.665K 1.653K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 210K 211K 215K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 211,75K   209,75K
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Oct) 22,2 19,7 22,9  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Oct) 33,8   36,3  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Oct) 25,20   26,70  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Oct) 19,5   17,6  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Oct) 19,3   21,4  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Oct) 38,20   39,60  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP 28,8K   42,7K
15:00   USD Przemawia członek FOMC, Bullard           
Aprox.   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg     59,5  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego 81B 82B 90B  
17:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego     109,75B  
17:30   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
19:00   USD Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych     3,088%  
23:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (Sep)     5,40%  
23:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (Sep)     5.010  
23:45   NZD Wskaźnik przybyłych turystów (raz w miesiącu)     2,8%  
Piątek, 19 Październik 2018
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)   1,0% 0,9%  
01:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu)     0,5%  
01:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)     1,3%  
04:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Sep)   5,3% 5,3%  
04:00   CNY PKB (raz w roku) (Q3)   6,6% 6,7%  
04:00   CNY PKB (raz na kwartał) (Q3)   1,6% 1,8%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Sep)   6,0% 6,1%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep)   9,0% 9,0%  
04:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach     5,0%  
04:00   CNY Konferencja prasowa NBS           
04:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku)     7,7%  
Aprox.   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne     2,30%  
08:30   JPY Przemawia prezes BoJ, Kuroda           
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Aug)     12,8%  
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep)   7,6% 9,0%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Aug)   21,4B 21,3B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Aug)     31,9B  
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Sep)   4,60B 5,89B  
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Sep)     3,091B  
10:30   HKD Stopa bezrobocia (Sep)     2,8%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     399,61B  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku)     2,0%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep)     0,1%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)   1,8% 1,7%  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% 0,9%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)   2,7% 2,8%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep)   -0,1% -0,1%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku)     2,1%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug)   0,3% 0,3%  
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku)     2,2%  
15:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (Sep)   -0,7% 0,0%  
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Sep)   5,31M 5,34M  
17:30   GBP Przemawia prezes BoE, Carney           
18:00   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     869  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -60,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     8,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     528,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     -38,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     255,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     -22,3K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -12,1K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     74,4K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -12,8K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -73,3K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -115,2K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -33,8K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -16,1K  
Sobota, 20 Październik 2018
03:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Sep)     7,0%  
17:30   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych