Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 01:00 (GMT +1:00)  
21/01/2019 - 27/01/2019
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 21 Styczeń 2019
Cały dzień   Dzień wolny Stany Zjednoczone - Dzień Martina Luthera Kinga
00:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Jan) 18   23  
01:00   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu)     -1,5%  
Aprox.   AUD Sprzedaż nowych nieruchomości HIA (raz w miesiącu)     3,6%  
Aprox.   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Dec)   6,0% 5,9%  
03:00   CNY PKB (raz w roku) (Q4)   6,4% 6,5%  
03:00   CNY PKB (raz na kwartał) (Q4)   1,5% 1,6%  
Aprox.   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec)   5,3% 5,4%  
Aprox.   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   8,2% 8,1%  
03:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach     4,8%  
03:00   CNY Konferencja prasowa NBS           
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   -0,2% 0,1%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Dec)   2,9% 3,3%  
Aprox.   EUR Spotkanie Eurogrupy        
Aprox.   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
12:30   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
Aprox.   GBP Przemawia premier UK, Theresa May           
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,557%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,574%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,574%  
Aprox.   USD Raport WASDE        
Wtorek, 22 Styczeń 2019
06:00   JPY BoJ - inflacja bazowa (raz w roku)     0,5%  
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Nov)     10,8%  
09:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)     2,60%  
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii     -3,84B  
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   7,7% 8,2%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Nov)   3,3% 3,3%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Nov)   3,3% 3,3%  
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Dec)   20,0K 21,9K  
10:30   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu)   88,0K 79,0K  
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Dec)   1,20B 6,35B  
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Dec)     4,371B  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Nov)   4,1% 4,1%  
10:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras)     -0,505%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Jan)   43,0 45,3  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Jan)   -18,3 -17,5  
11:00   EUR Indeks ZEW   -20,1 -21,0  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)   -0,6% -0,1%  
14:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) (Nov)   0,1% 1,0%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     6,7%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu)     -1,7%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     6,7%  
15:00   MXN Stopa bezrobocia (Dec)     3,30%  
15:00   MXN Stopa bezrobocia, n.s.a. (Dec)     3,30%  
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Dec)   5,24M 5,32M  
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (Dec)   -1,0% 1,9%  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych     2,405%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych     2,460%  
22:45   NZD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q4)   0,0% 0,9%  
22:45   NZD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q4)   1,8% 1,9%  
Środa, 23 Styczeń 2019
00:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu)     -0,1%  
00:50   JPY Bilans handlowy, s.a.   -0,29T -0,49T  
00:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Dec)   -1,9% 0,1%  
00:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Dec)   3,7% 12,5%  
00:50   JPY Bilans handlowy (Dec)   -30B -738B  
Aprox.   JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej        
Aprox.   JPY BoJ - raport o prognozach gospodarczych (raz w roku)        
Aprox.   JPY Decyzja w sprawie stóp procentowych   -0,10% -0,10%  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu)   -0,4% 1,9%  
06:00   SGD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   0,6% 0,3%  
Aprox.   JPY Konferencja prasowa BoJ           
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Jan)   103 104  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 0,2%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   4,5% 4,4%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   -0,2% 0,2%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   4,5% 5,2%  
10:30   GBP Przemawia członek MPC, Broadbent           
11:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Niemiec (Bobl)     -0,220%  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Jan)   4 8  
12:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan)   -0,12% -0,16%  
12:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan)   3,90% 3,86%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     4,74%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     13,5%  
13:00   USD Indeks zakupów     278,5  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     411,8  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     1.172,4  
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (Dec)   8,6% 8,8%  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov)   -0,5% 0,0%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov)   -0,6% 0,3%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     6,7%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu)     -1,7%  
15:00   USD Indeks cen domów (raz w roku) (Nov)     5,7%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (raz w miesiącu) (Nov)   0,2% 0,3%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (Nov)     267,9  
15:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     0,136B  
16:00   USD Wskaźnik produkcyjny Richmond (Jan)   -6 -8  
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. wysyłek (Jan)     -25  
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. usług (Jan)     10  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan)     -6,5 -6,2  
Aprox.   USD Transakcje długookresowe netto TIC     31,3B  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     -0,560M  
Czwartek, 24 Styczeń 2019
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     2.209,9B  
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -428,2B  
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Dec)   16,5K 37,0K  
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Dec)     -6,4K  
01:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Dec)   65,7% 65,7%  
01:30   AUD Stopa bezrobocia (Dec)   5,1% 5,1%  
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)       52,6  
01:30   SGD Indeks nieruchomości wg URA (raz na kwartał)   -0,10% -0,10%  
03:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku)     6,1%  
06:00   JPY Wskaźnik wiodący   99,3 99,3  
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Jan)     104  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Jan)     49,9 49,7  
09:15   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Jan)     51,0 48,7  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Jan)     50,5 49,0  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Jan)     51,8 51,6  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Jan)     51,3 51,5  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Jan)     52,1 51,8  
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch, poza UE (Dec)     3,35B  
10:00   PLN Stopa bezrobocia (Dec)   5,8% 5,7%  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)     51,4 51,4  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Jan)     51,4 51,1  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Jan)     51,5 51,2  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,42%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,18%  
13:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED     58,66K  
13:45   EUR Oprocentowanie depozytów   -0,40% -0,40%  
13:45   EUR Kredyt marginalny EBC   0,25% 0,25%  
13:45   EUR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jan)   0,00% 0,00%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych     1.737K  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   218K 213K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     220,75K  
14:30   EUR Konferencja prasowa EBC           
15:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jan)   0,32% 0,42%  
15:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jan)   0,31% 0,56%  
15:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku) (Nov)     2,90%  
15:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu) (Nov)   -0,50% -0,30%  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)     53,5 53,8  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Jan)       54,4  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Jan)     54,2 54,4  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   -82B -81B  
17:00   USD Zapasy ropy naftowej     -2,683M  
17:00   USD Import ropy naftowej     -1,220M  
17:00   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -0,743M  
17:00   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,151M  
17:00   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   1,565M 2,967M  
17:00   USD Produkcja benzyny     0,192M  
17:00   USD Zapasy oleju opałowego     0,346M  
17:00   USD Zapasy benzyny   2,769M 7,503M  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (Jan)     3  
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (Jan)     -18  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych        
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych        
22:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (Nov)     4,80%  
22:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (Nov)     4.660  
22:45   NZD Wskaźnik przybyłych turystów (raz w miesiącu)     4,0%  
Piątek, 25 Styczeń 2019
Cały dzień   Dzień wolny Brazylia - Rocznica giełdy w Sao Paulo
00:30   JPY Bazowy wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (Jan)   0,9% 0,9%  
00:30   JPY Wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (Jan)     0,3%  
06:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec)     7,6%  
06:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec)     2,8%  
09:00   EUR Wskaźnik PPI w Hiszpanii (raz w roku)     3,0%  
10:00   EUR Oczekiwania biznesowe w Niemczech   97,0 97,3  
10:00   EUR Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech   104,2 104,7  
10:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech   100,7 101,0  
10:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczne brutto   39,0K 39,4K  
11:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (Jan)     93,8  
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (Jan)   2 -13  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     397,35B  
Aprox.   USD Dostawy dóbr kapitałowych dla gałęzi przemysłu innych niż obronny, z wyłączeniem samolotów (raz w miesiącu)     -0,1%  
14:30   USD Bazowe zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Dec)   0,2% 0,4%  
14:30   USD Zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Dec)   1,8% -4,3%  
14:30   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Dec)     -1,4%  
14:30   USD Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (raz w miesiącu) (Dec)        
15:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov)   -0,4% -1,0%  
15:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Nov)     3,0%  
Aprox.   USD Sprzedaż nowych nieruchomości   569K 544K  
17:00   CAD Bilans budżetu (raz w roku) (Nov)     0,09B  
17:00   CAD Bilans budżetu (Nov)     -1,11B  
17:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego     119,42B  
18:00   EUR Całkowita liczba bezrobotnych we Francji     3.410,8K  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     825  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     1.050  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych