Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
Rozpocznij Trading
  Aktualny czas : 03:28 (GMT +1:00)  
11/12/2017 - 17/12/2017
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 11 Grudzień 2017
00:50   JPY Sytuacja dużych producentów BSI (Q4) 9,7 10,1 9,4  
00:50   JPY Podaż pieniądza M2 (raz w roku) 4,0% 4,1% 4,1%  
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) -2,6%   -0,8%  
07:00   JPY Zamówienia do obrabiarek (raz w roku)   46,9%   49,8%
08:05   IDR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct) 2,2%   1,8%  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w miesiącu) (Oct) -1,0% -0,1% 0,8%
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w roku) (Oct) -2,1%   3,1%
10:00   CNY Zasób pieniądza M2 (raz w roku) (Nov) 9,1% 8,9% 8,8%  
10:00   CNY Nowe kredyty (Nov) 1.120,0B 800,0B 663,2B  
10:00   CNY Wzrost niespłaconego zadłużenia (raz w roku) (Nov) 13,3% 13,0% 13,0%  
10:00   IDR Rezerwy walutowe (USD) (Nov) 126,00B   126,60B  
14:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov) 2,5% 2,5% 2,5%  
14:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,5% 0,5% 0,5%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,790%   -0,711%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,758%   -0,691%  
16:00   USD Wskaźnik trendów zatrudnienia wg Conference Board (Nov) 135,90   136,20
16:00   USD Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) (Nov) 5,996M 6,030M 6,177M
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,320%   1,290%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1,460%   1,450%  
19:00   USD Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 2,384%   2,314%  
19:00   USD Aukcja 3-letnich biletów skarbowych 1,932%   1,750%  
Wtorek, 12 Grudzień 2017
Cały dzień   Dzień wolny Meksyk - Matka Boża z Guadalupe
00:50   JPY Indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w roku) (Nov) 3,5% 3,3% 3,4%  
00:50   JPY Wskaźnik cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w miesiącu) (Nov) 0,4% 0,2% 0,3%  
01:30   AUD Wskaźnik cen nieruchomości (raz na kwartał) (Q3) -0,2% 0,6% 1,9%  
01:30   AUD Indeks zaufania biznesu NAB (Nov) 6   9
01:30   AUD Badanie nastrojów biznesowych NAB (Nov) 12   21  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (raz w miesiącu) 0,3% 0,2% -0,2%  
06:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Oct) 1,5%   -4,2%  
06:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct) -0,1%   -0,6%
07:30   EUR Pozarolnicza Lista Płac we Francji (raz na kwartał) (Q3) 0,2% 0,2% 0,2%  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov) 2,7% 2,7% 2,7%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Nov) 2,2% 2,2% 2,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Nov) 0,2% 0,2% 0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,1%   0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov) 4,0%   4,2%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov) 3,1% 3,0% 3,0%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,3% 0,2% 0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 4,5% 5,2% 4,8%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Nov) 1,8% 1,5% 1,0%  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Nov) 7,3% 6,8% 4,8%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Nov) 0,3% 0,2% 0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Nov) 3,0% 3,0% 2,8%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Nov) 0,2% 0,3% 0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Nov) 3,9% 4,1% 4,0%  
10:50   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,610%   -0,465%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Dec) 89,3 88,5 88,8  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Dec) 17,4 18,0 18,7  
11:00   EUR Indeks ZEW 29,0 30,2 30,9  
11:15   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Włoch (BOT) -0,407%   -0,395%  
11:35   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz) -0,740%   -0,710%  
12:00   USD Badanie optymizmu małych firm NFIB (Nov) 107,5 104,6 103,8  
12:00   ZAR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct) 0,7% 1,0% -0,8%  
12:30   INR Skumulowana produkcja przemysłowa (Oct) 2,50%   2,50%  
12:30   INR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct) 2,2% 3,0% 4,1%
12:30   INR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct) 2,5%   3,8%
13:00   INR Wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych (raz w roku) (Nov) 4,88% 4,20% 3,58%  
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov) 0,9% 0,9% 0,8%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,3% 0,2% 0,4%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w roku) (Nov) 2,4% 2,3% 2,4%  
14:30   USD Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,4% 0,4% 0,4%  
14:30   USD Wskaźnik PPI (raz w roku) (Nov) 3,1% 2,9% 2,8%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 3,3%   3,0%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -0,7%   -0,9%  
15:00   MXN Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct) -0,1% 0,7% -0,4%  
15:00   MXN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct) -1,1% 0,5% -1,2%  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 1,240%   1,180%  
19:00   USD Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych 2,804%   2,801%  
20:00   USD Bilans budżetu federalnego (Nov) -139,0B -134,0B -63,0B  
20:00   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi (Oct)         
22:35   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -7,382M -4,000M -5,481M  
22:45   NZD Wskaźnik cen żywności (raz w miesiącu) (Nov) -0,4%   -1,1%  
23:15   AUD Przemawia prezes RBA, Lowe           
Środa, 13 Grudzień 2017
00:30   AUD Indeks zaufania konsumentów Westpac (Dec) 3,6%   -1,7%  
00:50   JPY Zamówienia na maszyny (raz w roku) (Oct) 2,3% -2,8% -3,5%  
00:50   JPY Bazowe zamówienia na maszyny (raz w miesiącu) (Oct) 5,0% 2,8% -8,1%  
01:00   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Kent           
03:30   SGD Stopa bezrobocia (Q3) 2,2%   2,1%  
05:00   IDR Sprzedaż motocykli (raz w roku) (Nov) -3,60%   1,50%  
07:00   AUD Sprzedaż nowych nieruchomości HIA (raz w miesiącu) (Oct) 1,6%   -6,1%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Nov) 0,3% 0,3% 0,3%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Nov) 1,8% 1,8% 1,8%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Nov) 1,8% 1,8% 1,8%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Nov) 0,3% 0,3% 0,3%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Nov) 3,3% 3,4% 3,0%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Nov) 0,5% 0,2% 0,0%  
09:00   HUF Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct) 7,6% 7,6% 7,6%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov) 4,4% 4,5% 4,5%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,0% 0,1% 0,1%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov) 4,6% 4,7% 4,8%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,1% 0,2% 0,3%  
10:00   EUR Produkcja przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Oct) 3,1% 3,4% 2,2%
10:00   EUR Produkcja przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Oct) 0,5% 0,6% -1,3%  
10:00   JPY Przemawia prezes BoJ, Kuroda           
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Oct) 2,3% 2,2% 2,2%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Oct) 2,5% 2,5% 2,3%
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Nov) 5,9K 3,2K 6,5K
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Oct) 4,3% 4,2% 4,3%  
11:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (Oct) 0,0%   -3,9%  
11:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (Oct) 0,0%   2,2%
11:00   EUR Zmiana zatrudnienia (raz na kwartał) (Q3) 0,4% 0,4% 0,4%  
11:00   EUR Zmiana zatrudnienia (raz w roku) (Q3) 1,7%   1,6%  
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct) 3,7% 3,5% 3,4%
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct) 0,2% -0,2% -0,5%
12:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Oct) -0,9% 0,2% 0,3%
12:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct) 2,5% 5,2% 6,2%
12:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct) 3,2% 5,3% 5,7%
12:30   INR Bilans płatniczy (USD) (Q3) 9,500B   11,400B  
12:30   INR Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (raz na kwartał) (Q3) -1,20%   -2,40%  
12:30   INR Saldo obrotów bieżących (USD) (Q3) -7,20B   -14,30B  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,20%   4,19%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) -2,3%   4,7%  
13:00   USD Indeks zakupów 247,9   250,6  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 398,8   408,3  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 1.281,0   1.313,9  
13:20   USD Raport miesięczny OPEC        
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,1% 0,2% 0,2%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov) 1,7% 1,8% 1,8%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (Nov) 253,72   253,43  
14:30   USD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,4% 0,4% 0,1%  
14:30   USD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov) 2,2% 2,2% 2,0%  
14:30   USD Wskaźnik CPI, n.s.a. (Nov) 246,67 246,81 246,66  
14:30   USD Realne dochody (raz w miesiącu) (Nov) 0,1%   -0,2%
15:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej -0,13B   -0,97B  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -5,117M -3,759M -5,610M  
16:30   USD Import ropy naftowej 0,433M   -0,073M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -3,317M   -2,753M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,155M   0,118M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -1,370M 0,902M 1,667M  
16:30   USD Produkcja benzyny 0,371M   -0,464M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego -0,139M   -0,786M  
16:30   USD Zapasy benzyny 5,664M 2,457M 6,780M  
17:00   USD Wskaźnik CPI w Cleveland (raz w miesiącu) (Nov) 0,2%   0,3%  
20:00   USD Prognozy ekonomiczne FOMC           
20:00   USD Oświadczenie FOMC        
20:00   USD Decyzja w sprawie stóp procentowych 1,50% 1,50% 1,25%  
20:30   USD Konferencja prasowa FOMC           
21:00   USD Przemawia Donald Trump, prezydent USA           
Czwartek, 14 Grudzień 2017
00:00   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych -487,6B   -204,0B
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -84,8B   -166,8B
01:00   AUD Oczekiwania inflacyjne MI 3,7%   3,7%  
01:00   NZD Bilans budżetu (Jul) -2,650B   1,500B  
01:00   NZD Prognoza zadłużenia netto (Jul) 21,70%   22,50%  
01:00   NZD Prognoza gospodarcza (Jul) 2,540B   3,710B  
01:01   GBP Bilans cen nieruchomości wg RICS (Nov) 0% -1% 1%  
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Nov) 61,6K 19,2K 7,8K
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Nov) 41,9K   31,0K
01:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Nov) 65,5% 65,1% 65,2%
01:30   AUD Stopa bezrobocia (Nov) 5,4% 5,4% 5,4%  
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Dec)   54,2   53,6  
03:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Nov) 7,2% 7,2% 7,3%  
03:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Nov) 6,1% 6,2% 6,2%  
03:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Nov) 10,2% 10,3% 10,0%  
03:45   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Nov) 9,80%   1,90%  
05:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Oct) 0,2%   -1,5%  
05:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct) 0,5% 0,5% 0,5%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Nov) 6,06%   4,30%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Nov) 8,82%   10,52%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Nov) 3,93% 3,78% 3,59%  
07:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Nov) 2,61%   2,62%  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu) (Nov) 0,1% 0,1% 0,1%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu) (Nov) 0,1% 0,1% 0,1%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku) (Nov) 1,2% 1,3% 1,3%  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Dec)   59,3 57,2 57,7  
09:00   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Dec)   60,0 59,4 60,3  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Dec)   59,4 59,9 60,4  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Nov) 0,5% 0,4% 0,9%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku) (Nov) 1,7% 1,6% 1,6%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Nov) 0,3% 0,3% 0,6%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Nov) 1,8% 1,7% 1,7%  
09:00   ZAR Rachunek bieżący (Q3) -109,0B -92,0B -111,0B
09:00   ZAR Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q3) -2,30% -2,05% -2,40%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Nov) 1,8%   1,2%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,6% 0,3% 0,5%  
09:30   CHF Decyzja w sprawie stóp procentowych -0,75% -0,75% -0,75%  
09:30   CHF SBN: ocena polityki monetarnej           
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Dec)   58,7 57,2 57,3  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Dec)   63,3 62,2 62,5  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Dec)   55,8 54,7 54,3  
10:00   USD Raport miesięczny MAE        
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Nov) -0,2% -0,2% -0,2%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Nov) 0,9% 0,9% 0,9%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Nov) -0,2% -0,2% -0,2%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Nov) 1,1% 1,1% 1,1%  
10:00   CHF Konferencja prasowa SBN           
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Dec)   60,6 59,8 60,1  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Dec)   58,0 57,2 57,5  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Dec)   56,5 56,1 56,2  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Nov) 1,5% 0,4% -0,3%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov) 1,2% 0,5% 0,4%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Nov) 1,6% 0,3% -0,3%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov) 1,1% 0,4% 0,5%
10:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Nov) 5,1% 4,9% 5,0%  
10:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,5% 0,3% 0,7%  
10:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion) 1,488%   1,410%  
10:40   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos) -0,005%   -0,022%  
11:30   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych 4,25% 4,25% 4,25%  
11:30   IDR Oprocentowanie depozytów (Dec) 3,50% 3,50% 3,50%  
11:30   IDR Oprocentowanie kredytów (Dec) 5,00% 5,00% 5,00%  
12:00   UAH Ustalenie Stopy Procentowej 14,50%   13,50%  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za obiżeniem stóp procentowych (Dec) 0 0 0  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za podwyższeniem stóp procentowych (Dec) 0 0 7  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za utrzymaniem stóp procentowych (Dec) 9 9 2  
13:00   GBP BoE QE Total (Dec) 435B 435B 435B  
13:00   GBP Decyzja w sprawie stóp procentowych (Dec) 0,50% 0,50% 0,50%  
13:00   GBP Protokół z posiedzenia MPC        
13:45   EUR Oprocentowanie depozytów -0,40% -0,40% -0,40%  
13:45   EUR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Dec) 0,00% 0,00% 0,00%  
14:00   PLN Saldo obrotów bieżących (EUR) (Oct) 575M 165M -100M
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.886K 1.900K 1.913K
14:30   USD Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov) 1,0% 0,7% 0,4%
14:30   USD Wskaźnik cen eksportowych (raz w miesiącu) (Nov) 0,5% 0,2% 0,1%
14:30   USD Wskaźnik cen importowych (raz w miesiącu) (Nov) 0,7% 0,8% 0,1%
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 225K 239K 236K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 234,75K   241,50K  
14:30   USD Kontrola sprzedaży detalicznej (raz w miesiącu) (Nov) 0,8% 0,3% 0,4%
14:30   USD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov) 0,8% 0,3% 0,5%
14:30   USD Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem benzyny/samochodów (raz w miesiącu) (Nov) 0,8% 0,3% 0,4%
14:30   CAD Wskaźnik cen nowych nieruchomości (raz w miesiącu) (Oct) 0,1% 0,2% 0,2%  
14:30   EUR Konferencja prasowa EBC           
15:44   IDR Pożyczki (raz w roku) (Oct) 8,16%   7,86%  
15:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg     52,3  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Dec)   55,0 54,2 53,9  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Dec)   52,4 54,6 54,5  
16:00   USD Zapasy biznesowe (raz w miesiącu) (Oct) -0,1% -0,1% 0,0%  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego -69B -60B 2B  
18:25   CAD Przemawia prezes BoC, Poloz           
20:00   MXN Decyzja w sprawie stóp procentowych (Dec) 7,25% 7,25% 7,00%  
22:30   NZD Wskaźnik PMI dla biznesu (Nov) 57,7   57,2  
Piątek, 15 Grudzień 2017
00:50   JPY Indeks Tankan dot. CAPEX dużych przedsiębiorstw (Q4) 7,4% 7,5% 7,7%  
00:50   JPY Indeks Tankan dot. CAPEX małych przedsiębiorstw (Q4) -6,4% -8,5% -14,1%  
00:50   JPY Indeks Tankan dot. perspektyw dużych zakładów przemysłowych (Q4) 19 22 19  
00:50   JPY Indeks Tankan dla dużych producentów przemysłowych (Q4) 25 24 22  
00:50   JPY Indeks Tankan dla prognoz dla dużych przedsiębiorstw (Q4) 20 20 19  
00:50   JPY Indeks Tankan dla dużych przedsiębiorstw (Q4) 23 24 23  
00:50   JPY Indeks Tankan dla prognoz dla małych producentów przemysłowych (Q4) 11 9 8  
00:50   JPY Indeks Tankan dla małych producentów przemysłowych (Q4) 15 11 10  
00:50   JPY Indeks Tankan dla prognoz dla małych przedsiębiorstw (Q4) 5 5 4  
00:50   JPY Indeks Tankan dla małych przedsiębiorców (Q4) 9 9 8  
03:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Nov) 13,18% 13,01% 18,39%  
03:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Nov) 19,62% 13,16% 23,33%  
03:00   IDR Bilans handlowy (Nov) 0,13B 0,92B 0,90B  
11:00   EUR Bilans handlowy (Oct)   24,6B 26,4B  
11:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     401,94B  
12:30   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br     -0,38%  
13:00   GBP Kwartalny biuletyn BoE        
13:00   INR Bilans handlowy (Nov)   13,75B 14,02B  
14:15   GBP Przemówienie członka MPC BoE, Pana Haldane           
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Dec)   18,60 19,40  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct)   0,8% 0,5%  
15:15   USD Stopa utylizacji surowców (Nov)   77,3% 77,0%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)   0,3% 0,9%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)   0,3% 1,3%  
Aprox.   UAH Bilans handlowy (USD) (Oct)     -3,9B  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu)     2,9%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI     147,3  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     751  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     6,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     26,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     611,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     173,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     166,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     31,4K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     42,5K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -29,6K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     40,3K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -114,3K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -12,9K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     93,1K  
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Oct)   -4,30B 12,70B  
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Oct)     -51,30B  
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Oct)     80,9B  
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Oct)     65,10B  
Sobota, 16 Grudzień 2017
Cały dzień   Dzień wolny Republika Południowej Afryki - Dzień Pojednania
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych