Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
Rozpocznij Trading
  Aktualny czas : 13:50 (GMT +2:00)  
16/10/2017 - 22/10/2017
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 16 Październik 2017
Cały dzień   Dzień wolny Ukraina - Dzień Obrońcy Ojczyzny
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 1,1%   -1,2%  
03:30   CNY Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,5% 0,4% 0,4%  
03:30   CNY Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 1,6% 1,6% 1,8%  
03:30   CNY Wskaźnik PPI (raz w roku) (Sep) 6,9% 6,3% 6,3%  
06:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Sep) 15,60% 15,90% 19,24%  
06:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Sep) 13,13% 17,61% 8,89%  
06:00   IDR Bilans handlowy (Sep) 1,76B 1,18B 1,72B  
06:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Aug) 3,3%   -1,8%  
06:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Aug) 2,0% 2,1% 2,1%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Sep) 0,6% 0,4% 0,3%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Sep) 3,4%   3,2%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Sep) 2,04%   5,75%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Sep) 9,01%   9,99%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Sep) 2,60% 3,41% 3,24%  
08:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Sep) 2,72%   2,45%  
11:00   EUR Bilans handlowy (Aug) 16,1B 23,3B 23,2B  
14:00   PLN Saldo obrotów bieżących (EUR) (Aug) -100M -622M -491M
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Oct) 30,20 20,70 24,40  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Aug) 9,85B 20,05B 23,97B
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Aug) 12,04B   -1,78B
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,597%   -0,577%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,701%   -0,690%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,637%   -0,614%  
16:30   CAD Badanie nastrojów biznesowych BoC        
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,090%   1,085%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1,240%   1,220%  
20:00   EUR Przemówienie Pani Lautenschlaeger z ECB           
23:45   NZD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q3) 0,5% 0,4% 0,0%  
23:45   NZD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q3) 1,9% 1,8% 1,7%  
Wtorek, 17 Październik 2017
01:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Oct) 31   25  
02:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
02:30   AUD Sprzedaż nowych samochodów (raz w miesiącu) (Sep) -0,5%   0,0%  
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Sep) -1,10% 12,70% 16,70%
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Sep) -11,00% -0,10% 4,20%
02:30   SGD Bilans handlowy 5,450B   5,640B  
04:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Sep) 57,80%   58,60%  
04:00   IDR Sprzedaż samochodów (raz w roku) (Sep) -5,30%   1,00%
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch (Aug) 2,769B 4,230B 6,562B
10:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE (Aug) 0,24B   2,03B
10:00   EUR Przemówienie Pana Constancio z ECB           
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 2,7% 2,7% 2,7%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Sep) 0,0% 0,1% 0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Sep) 2,5% 2,6% 2,5%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,1%   0,7%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 4,1% 4,2% 4,1%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 3,0% 3,0% 2,9%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,3% 0,3% 0,6%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 5,0% 5,4% 4,5%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Sep) 0,4% 1,3% 2,3%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Sep) 8,4% 8,2% 8,4%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Sep) 0,2% 0,2% 0,4%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Sep) 3,3% 3,3% 3,4%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Sep) 0,1% 0,3% 0,7%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Sep) 3,9% 4,0% 3,9%  
10:50   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,431%   -0,485%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Oct) 87,0 89,0 87,9  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Oct) 17,6 20,0 17,0  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,4%   0,3%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 1,1% 1,1% 1,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 1,5% 1,5% 1,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,4% 0,4% 0,3%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Sep) 0,4%   0,3%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Sep) 1,5%   1,5%  
11:00   EUR Indeks ZEW 26,7 34,2 31,7  
11:30   EUR Przemówienie Pana Praet z ECB           
11:35   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz) -0,750%   -0,720%  
12:15   GBP Przemawia prezes BoE, Carney           
14:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Sep) 6,0% 6,2% 6,6%  
14:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Sep) 4,5% 4,6% 4,6%  
14:30   USD Wskaźnik cen eksportowych (raz w miesiącu) (Sep) 0,8% 0,4% 0,7%
14:30   USD Wskaźnik cen importowych (raz w miesiącu) (Sep) 0,7% 0,5% 0,6%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -1,4%   -1,5%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 3,6%   3,2%  
15:00   UAH Bilans handlowy (USD) (Aug) -3,3B   -2,7B  
15:15   USD Stopa utylizacji surowców (Sep) 76,0% 76,2% 75,8%
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Sep) 0,3% 0,3% -0,7%
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Sep) 0,1% 0,1% -0,2%
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Oct) 68 64 64  
16:35   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade -1,0%   -2,4%  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0,995%   1,015%  
19:00   USD Przemówienie członka FOMC, Harker           
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Aug) 11,50B   -0,50B  
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Aug) 125,00B   -7,30B  
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Aug) 67,2B 14,3B 1,2B
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Aug) 51,10B   -43,20B
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -7,130M -4,200M 3,097M  
Środa, 18 Październik 2017
Cały dzień   Dzień wolny Singapur - Deepavali (Festiwal Świateł)
01:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) 0,1%   -0,1%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,4% 0,3% 0,1%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 4,6% 4,5% 4,6%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 5,1% 4,9% 4,8%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,5% 0,3% 0,1%  
10:10   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi           
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Aug) 2,1% 2,0% 2,2%
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Aug) 2,2% 2,1% 2,2%
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Sep) 1,7K 1,0K -0,2K
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Aug) 4,3% 4,3% 4,3%  
11:35   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) 1,220%   1,270%  
12:30   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br (Aug) -0,38% -0,15% 0,41%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,14%   4,16%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 3,6%   -2,1%  
13:00   USD Indeks zakupów 242,9   233,2  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 419,7   405,2  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 1.399,6   1.359,2  
13:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug) 5,5% 2,3% 1,6%
13:45   EUR Przemówienie Pana Praet z ECB           
14:00   USD Przemawia członek FOMC, Dudley           
14:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
14:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Sep) 4,3% 5,2% 8,8%  
14:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Sep) 3,1% 3,1% 3,0%  
14:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep) 8,6% 7,9% 7,6%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Sep) 1,215M 1,245M 1,272M  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Sep) -4,5% -2,9% 3,4%  
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Sep) 1,127M 1,180M 1,183M
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Sep) -4,7% -0,5% -0,2%
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Aug) 1,6% -0,1% -2,6%  
16:15   EUR Przemówienie Pana Coeure z ECB           
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -5,731M -4,242M -2,747M  
16:30   USD Import ropy naftowej -0,662M   1,117M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing 0,202M   1,322M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,180M   0,035M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA 0,528M -1,453M -1,480M  
16:30   USD Produkcja benzyny 0,290M   -0,112M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego 0,237M   0,126M  
16:30   USD Zapasy benzyny 0,908M 0,256M 2,490M  
16:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej 1,26B   0,98B  
20:00   USD Beżowa Księga        
Czwartek, 19 Październik 2017
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Diwali – Laxmi Puja
01:50   JPY Bilans handlowy, s.a. 0,24T 0,32T 0,31T
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Sep) 14,1% 14,9% 18,1%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 269,7B   93,7B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe 840,7B   1.235,3B  
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Sep) 12,0% 15,0% 15,2%  
01:50   JPY Bilans handlowy (Sep) 670B 560B 113B
02:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Sep) 19,8K 15,0K 53,0K
02:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Sep) 6,1K   39,5K
02:30   AUD Kwartalny indeks zaufania biznesu NAB 7   8
02:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Sep) 65,2% 65,2% 65,2%
02:30   AUD Stopa bezrobocia (Sep) 5,5% 5,6% 5,6%  
04:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Sep) 7,5% 7,7% 7,8%  
04:00   CNY PKB (raz w roku) (Q3) 6,8% 6,8% 6,9%  
04:00   CNY PKB (raz na kwartał) (Q3) 1,7% 1,7% 1,7%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Sep) 6,6% 6,2% 6,0%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep) 10,3% 10,2% 10,1%  
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu) 0,1% 0,2% -0,1%  
08:00   CHF Bilans handlowy (Sep) 2,918B 2,470B 2,198B
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Aug) 13,2%   13,1%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Sep) -0,7% 0,1% 0,9%
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep) 1,6% 2,4% 2,6%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Sep) -0,8% -0,1% 0,9%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep) 1,2% 2,1% 2,3%
10:30   HKD Stopa bezrobocia (Sep) 3,1%   3,1%  
10:50   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion) 1,627%   1,360%  
10:50   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos) 0,043%   0,026%  
10:50   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion) 2,874%   2,804%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,39%   -0,48%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,07%   0,00%  
11:40   GBP Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych 1,317%   1,161%  
12:30   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych 4,25% 4,25% 4,25%  
12:30   IDR Oprocentowanie depozytów (Oct) 3,50% 3,50% 3,50%  
12:30   IDR Oprocentowanie kredytów (Oct) 5,00% 5,00% 5,00%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.888K 1.900K 1.904K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 222K 240K 244K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 248,25K   257,75K
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Oct) 27,9 22,0 23,8  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Oct) 46,4   55,2  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Oct) 37,70   39,00  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Oct) 30,6   6,6  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Oct) 19,6   29,5  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Oct) 38,10   34,40  
15:30   USD Przemówienie członka FOMC, George           
15:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg 51,1   49,5  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego 51B 55B 87B  
19:00   USD Aukcja 30-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją 0,908%   0,880%  
19:31   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego (Sep) 105,60B   104,00B  
Aprox.   USD Bilans budżetu federalnego (Sep)   6,0B -108,0B  
Aprox.   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED 34,39K   35,46K  
23:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (Sep) 3,10%   5,80%  
23:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (Sep) 5.190   5.420
23:45   NZD Wskaźnik przybyłych turystów (raz w miesiącu) 0,3%   -0,4%
Piątek, 20 Październik 2017
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Diwali
04:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) 4,9%   6,4%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Sep) 0,3% 0,1% 0,2%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Sep) 3,1% 2,9% 2,6%  
08:35   JPY Przemawia prezes BoJ, Kuroda           
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii -3,20B   -2,10B  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Aug) 33,3B 26,2B 31,5B
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Aug) 29,6B   37,1B
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Sep) 5,33B 5,70B 4,14B
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Sep) 11,205B   0,339B
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Oct) 0,34% 0,35% 0,11%  
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct) 2,71% 2,70% 2,56%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD) 400,30B   398,79B  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,2%   0,0%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 0,8%   0,9%  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) -0,7% 0,3% 0,2%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 1,6% 1,6% 1,4%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,2% 0,3% 0,1%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) -0,3% 0,5% 0,4%  
15:00   MXN Stopa bezrobocia (Sep) 3,30% 3,30% 3,30%  
15:00   MXN Stopa bezrobocia, n.s.a. (Sep) 3,60% 3,60% 3,50%  
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (Sep) 0,7% -1,0% -1,7%  
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Sep) 5,39M 5,30M 5,35M  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu) 2,3%   1,3%
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI 146,6   145,3
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 736   743  
20:00   USD Bilans budżetu federalnego (Sep) 8,0B 6,0B -108,0B  
20:00   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP 5,0K   15,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź 51,5K   40,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 429,5K   417,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 200,7K   200,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P 161,9K   140,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro 63,9K   59,1K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD 75,1K   76,4K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN 71,1K   82,7K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF -4,9K   -4,3K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD 61,8K   69,2K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY -101,3K   -101,4K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD 7,0K   5,7K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR 90,5K   98,1K  
Sobota, 21 Październik 2017
01:30   USD Przemawia prezes Fed, Janet Yellen           
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych