Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
Rozpocznij Trading
  Aktualny czas : 18:31 (GMT +2:00)  
19/06/2017 - 25/06/2017
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 19 Czerwiec 2017
00:00   NZD Wskaźnik nastroju konsumentów wg Westpac (Q2) 113,4   111,9  
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) -0,4%   1,2%  
01:30   AUD Przemawia prezes RBA, Lowe           
01:50   JPY Bilans handlowy, s.a. 0,13T 0,35T 0,16T
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (May) 14,9% 16,1% 7,5%  
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (May) 17,8% 14,8% 15,1%  
01:50   JPY Bilans handlowy (May) -203B 76B 482B  
03:30   AUD Sprzedaż nowych samochodów (raz w miesiącu) (May) 2,9%   0,6%
03:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (May) 10,4%   10,7%  
14:00   USD Przemawia członek FOMC, Dudley           
14:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (May) 5,4% 4,9% 4,1%  
14:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (May) 4,5% 4,6% 4,6%  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,595%   -0,601%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,588%   -0,593%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,591%   -0,596%  
16:30   UAH PKB (raz w roku) (Q1) 2,5%   4,8%  
17:00   EUR Przemawia prezes Bundesbanku, Weidmann           
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,010%   0,990%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1,120%   1,100%  
Wtorek, 20 Czerwiec 2017
01:00   USD Przemawia prezydent Fed z Chicago, Evans           
01:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Jun) 26   24  
03:30   AUD Wskaźnik cen nieruchomości (raz na kwartał) (Q1) 2,2% 2,2% 4,1%  
03:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
07:45   CHF Prognozy gospodarcze SECO        
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (May) -0,2% -0,1% 0,4%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (May) 2,8% 2,9% 3,4%  
09:15   USD Przemawia członek FOMC, Stanley Fischer           
09:30   GBP Przemawia prezes BoE, Carney           
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii -1,20B -1,00B -1,50B  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Apr) 22,0B 31,3B 35,7B
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Apr) 21,5B   46,4B
10:00   ZAR Rachunek bieżący (Q1) -92,0B -87,8B -76,0B  
10:00   ZAR Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q1) -2,10% -2,30% -1,70%  
10:30   HKD Stopa bezrobocia (May) 3,2%   3,2%  
10:45   CHF Przemawia prezes SNB, Thomas Jordan        
10:50   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,425%   -0,417%  
14:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (May) 9,1% 8,6% -0,6%  
14:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (May) 2,5% 2,9% 4,3%  
14:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (May) 8,4% 9,0% 8,1%  
14:00   HUF Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jun) 0,90% 0,90% 0,90%  
14:15   USD Przemawia członek FOMC, Rosengren           
14:30   USD Rachunek bieżący (Q1) -116,8B -123,8B -114,0B
14:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) (Apr) 1,0% 0,5% 1,2%
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 2,8%   2,1%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 0,7%   0,5%  
15:00   MXN Popyt całkowity (raz na kwartał) (Q1) 2,00%   0,50%  
15:00   MXN Popyt całkowity (raz w roku) (Q1) 4,00% 3,20% 1,90%  
15:00   MXN Wydatki osobiste (raz w roku) (Q1) 3,10%   2,80%  
15:00   MXN Wydatki osobiste (raz na kwartał) (Q1) 0,70%   0,80%  
17:05   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade -0,8%   0,6%  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0,850%   0,885%  
17:30   USD Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych 1,215%   1,145%  
21:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
22:35   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -2,720M -2,100M 2,750M  
Środa, 21 Czerwiec 2017
01:50   JPY Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) 0,0%   -0,1%  
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu) 2,1% 1,7% -0,7%
08:30   HUF Saldo obrotów bieżących (EUR) (raz na kwartał) (Q1) 1,220B 1,370B 0,860B
08:35   JPY Przemawia prezes BoJ, Kuroda           
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Apr) 14,6%   12,8%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May) 0,1% 0,1% 0,2%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May) 4,8% 4,8% 4,8%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (May) 5,4% 5,3% 5,3%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May) 0,3% 0,2% 0,1%  
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (May) 5,99B 7,00B 8,68B
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (May) 13,400B   -15,246B
11:35   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) 1,020%   1,240%  
13:00   GBP Przemówienie członka MPC BoE, Pana Haldane           
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,13%   4,13%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 0,6%   2,8%  
13:00   USD Indeks zakupów 252,1   254,6  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 445,2   442,6  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 1.526,8   1.494,8  
14:00   INR Podaż pieniądza M3 7,4%   7,0%  
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (May) 5,62M 5,55M 5,56M
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (May) 1,1% -0,5% -2,5%
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -2,451M -2,106M -1,661M  
16:30   USD Import ropy naftowej 0,056M   -0,481M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -1,080M   -1,156M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych 0,097M   -0,113M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA 1,079M 0,465M 0,328M  
16:30   USD Produkcja benzyny 0,320M   -0,091M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego -0,207M   -0,273M  
16:30   USD Zapasy benzyny -0,578M 0,443M 2,096M  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej -3,40B   -1,31B  
23:00   NZD Decyzja w sprawie stóp procentowych 1,75% 1,75% 1,75%  
23:00   NZD Oświadczenie na temat stóp procentowych RBNZ        
Czwartek, 22 Czerwiec 2017
00:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (May) 8,00%   21,50%  
00:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (May) 5.900   5.790
00:45   NZD Wskaźnik przybyłych turystów (raz w miesiącu) -3,0%   3,8%
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 1.090,1B   534,1B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -331,6B   -142,5B
05:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) 7,6%   6,5%
08:00   CHF Bilans handlowy (May) 3,400B 2,440B 1,960B
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Jun) 108 109 109  
10:00   EUR Biuletyn ekonomiczny EBC        
11:35   GBP Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych 1,671%   1,787%  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Jun) 16 7 9  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.944K 1.928K 1.936K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 241K 240K 238K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 244,75K   243,25K
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr) 1,5% 0,7% -0,1%
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr) 0,8% 0,2% 0,5%
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (raz w miesiącu) (Apr) 0,7% 0,4% 0,7%
15:00   USD Indeks cen domów (raz w roku) (Apr) 6,8%   6,2%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (Apr) 248,2   246,6
15:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jun) 0,17% 0,14% 0,15%  
15:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jun) 0,15% 0,10% -0,34%  
15:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg 49,4   50,0  
16:00   USD Przemawia członek FOMC, Powell           
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jun)   -1,3 -3,0 -3,3  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego 61B 58B 78B  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (Jun) 11   8  
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (Jun) 23   -1  
19:00   USD Aukcja 30-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją     0,923%  
20:00   MXN Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jun)   7,00% 6,75%  
Piątek, 23 Czerwiec 2017
Cały dzień   Dzień wolny Indonezja - Commemoration Day
02:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun)     53,4 53,1  
07:00   SGD Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   1,4% 0,4%  
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (May)   -0,7% 0,1%  
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (May)   7,4% 6,7%  
08:45   EUR PKB Francji (raz na kwartał)   0,4% 0,4%  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Jun)     54,0 53,8  
09:00   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Jun)     56,7 56,9  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Jun)     57,0 57,2  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Jun)     57,3 57,4  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Jun)     59,0 59,5  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Jun)     55,5 55,4  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (Apr)     9,2%  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (Apr)     -4,2%  
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Apr)     0,50%  
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Apr)     7,20%  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun)     56,8 57,0  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Jun)     56,6 56,8  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Jun)     56,2 56,3  
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     5,1%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     10,9%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     381,16B  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun)   3,48% 3,77%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun)   0,12% 0,24%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May)     1,1%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)     0,0%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)   0,2% 0,4%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   1,5% 1,6%  
15:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Apr)   3,0% 6,1%  
15:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr)     -1,3%  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun)     53,0 52,7  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Jun)     53,7 53,6  
16:00   USD Sprzedaż nowych nieruchomości (May)   597K 569K  
16:00   USD Sprzedaż nowych domów (raz w miesiącu) (May)   5,4% -11,4%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu)     3,7%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI     144,0  
17:15   USD Przemawia członek FOMC, Bullard           
18:40   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     747  
20:15   USD Przemawia członek FOMC, Powell           
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -39,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     18,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     359,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     190,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     57,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     60,7K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -88,6K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     95,8K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -14,5K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -1,5K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -50,6K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     1,6K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     79,1K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych