Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 05:10 (GMT +1:00)  
12/03/2018 - 18/03/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 12 Marzec 2018
00:50   JPY Sytuacja dużych producentów BSI (Q1) 2,9 10,3 9,7  
06:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan) -5,4%   0,6%
06:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan) -8,4%   6,3%
07:00   JPY Zamówienia do obrabiarek (raz w roku)   39,5%   48,8%  
Aprox.   EUR Spotkanie ministrów finansów krajów Unii Europejskiej        
11:45   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Włoch (BOT) -0,403%   -0,401%  
12:30   INR Skumulowana produkcja przemysłowa (Jan) 4,10%   3,70%  
12:30   INR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jan) 7,5% 6,7% 7,1%  
12:30   INR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jan) 8,7%   8,5%
13:00   INR Wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych (raz w roku) (Feb) 4,44% 4,80% 5,07%  
15:00   USD Wskaźnik trendów zatrudnienia wg Conference Board (Feb) 107,70   106,50
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,584%   -0,589%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,636%   -0,641%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,647%   -0,623%  
16:30   USD Aukcja 3-letnich biletów skarbowych 2,436%   2,280%  
16:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1,850%   1,830%  
18:00   USD Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 2,889%   2,811%  
18:00   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,670%   1,660%  
19:00   USD Bilans budżetu federalnego (Feb) -215,0B -216,0B 49,0B  
22:45   NZD Wskaźnik cen żywności (raz w miesiącu) (Feb) -0,5%   1,2%  
Wtorek, 13 Marzec 2018
00:50   JPY Indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w roku) (Feb) 2,5% 2,6% 2,7%  
00:50   JPY Wskaźnik cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w miesiącu) (Feb) 0,0% 0,2% 0,3%  
01:10   AUD Przemówienie Wiceprezes RBA, Bullock           
01:30   AUD Wartość pożyczek mieszkaniowych (raz w miesiącu) (Jan) -1,1% -0,1% -2,3%  
01:30   AUD Finansowanie inwestycji mieszkaniowych (raz w miesiącu) (Jan) 1,1%   -2,6%  
01:30   AUD Indeks zaufania biznesu NAB (Feb) 9 9 12  
01:30   AUD Badanie nastrojów biznesowych NAB (Feb) 21   19  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (raz w miesiącu) -0,6% -0,2% -0,2%  
05:55   IDR Sprzedaż motocykli (raz w roku) (Feb) -3,10%   1,80%  
07:30   EUR Pozarolnicza Lista Płac we Francji (raz na kwartał) (Q4) 0,3% 0,3% 0,3%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Feb) 0,1% 0,1% -1,1%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku) (Feb) 1,1% 1,1% 0,6%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Feb) 0,1% 0,1% -1,5%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Feb) 1,2% 1,2% 1,2%  
10:00   EUR Stopa bezrobocia we Włoszech 11,0% 11,0% 11,2%  
10:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,543%   -0,507%  
11:00   USD Badanie optymizmu małych firm NFIB (Feb) 107,6 107,1 106,9  
Aprox.   EUR Spotkanie ministrów finansów krajów Unii Europejskiej        
12:00   ZAR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jan) -1,6% 0,2% 1,1%  
12:15   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Włoch (BTP) 0,00%   0,05%  
12:15   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Włoch (BTP) 2,920%   3,160%  
12:15   EUR Aukcja 7-letnich obligacji rządu Włoch (BTP) 1,47%   1,43%  
12:30   GBP Spring Forecast Statement           
13:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan) 3,2% 2,5% 4,0%
13:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan) 0,9% 0,6% -0,5%
13:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,2% 0,2% 0,3%  
13:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 1,8% 1,8% 1,8%  
13:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (Feb) 255,75 255,75 255,29  
13:30   USD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,2% 0,2% 0,5%  
13:30   USD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 2,2% 2,2% 2,1%  
13:30   USD Wskaźnik CPI, n.s.a. (Feb) 248,99 248,94 247,87  
13:30   USD Realne dochody (raz w miesiącu) (Feb) 0,3% 0,3% -0,6%
13:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -0,3%   -0,5%  
13:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 2,9%   3,8%  
15:00   MXN Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jan) 0,0% 0,3% 0,9%  
15:00   MXN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jan) 0,9% 0,3% -0,7%  
15:15   CAD Przemawia prezes BoC, Poloz           
16:00   USD Wskaźnik CPI w Cleveland (raz w miesiącu) (Feb) 0,2%   0,3%  
16:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 1,650%   1,550%  
18:00   USD Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych 3,109%   3,121%  
21:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej 1,156M 1,500M 5,661M  
22:45   NZD Rachunek bieżący (raz na kwartał) (Q4) -2,77B -2,45B -4,68B  
22:45   NZD Rachunek bieżący (raz w roku) (Q4) -7,72B -7,32B -7,10B  
22:45   NZD Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q4) -2,70% -2,60% -2,60%  
23:10   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Kent           
Środa, 14 Marzec 2018
00:30   AUD Indeks zaufania konsumentów Westpac (Mar) 0,2%   -2,3%  
00:50   JPY Zamówienia na maszyny (raz w roku) (Jan) 2,9% 0,6% -5,0%  
00:50   JPY Bazowe zamówienia na maszyny (raz w miesiącu) (Jan) 8,2% 5,3% -9,3%
00:50   JPY Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
03:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Feb) 7,9% 7,0% 7,2%  
03:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Feb) 7,2% 6,3% 6,2%  
03:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Feb) 9,7% 10,0% 9,4%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Feb) 0,88%   3,00%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Feb) 3,81%   4,08%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Feb) 2,48% 2,50% 2,84%  
07:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Feb) 3,04%   2,78%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Feb) 1,4% 1,4% 1,4%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb) 0,5% 0,5% 0,5%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb) 0,5% 0,5% 0,5%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Feb) 1,2% 1,2% 1,2%  
09:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii (raz w roku) (Jan) 2,2%   0,6%
09:00   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi           
09:00   HUF Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jan) 6,9%   -0,5%  
09:45   EUR Przemówienie Pana Praet z ECB           
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w miesiącu) (Jan) -0,5% -0,1% -0,9%
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w roku) (Jan) -0,8%   -0,2%
11:00   EUR Zmiana zatrudnienia (raz w roku) (Q4) 1,6%   1,7%  
11:00   EUR Zmiana zatrudnienia (raz na kwartał) (Q4) 0,3% 0,3% 0,4%  
Aprox.   EUR Spotkanie Eurogrupy        
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jan) 2,7% 4,7% 5,3%
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jan) -1,0% -0,4% 0,4%  
11:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) 1,270%   1,330%  
11:45   EUR Przemówienie Pana Constancio z ECB           
12:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,69%   4,65%  
12:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 0,9%   0,3%  
12:00   USD Indeks zakupów 246,5   238,3  
12:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 387,4   384,1  
12:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 1.159,3   1.185,7  
12:20   USD Raport miesięczny OPEC        
12:30   INR Podaż pieniądza M3 10,4%   10,3%  
13:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,2% 0,2% 0,4%  
13:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w roku) (Feb) 2,5% 2,5% 2,2%  
13:30   USD Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Feb) 0,2% 0,3% 0,1%  
13:30   USD Wskaźnik PPI (raz w roku) (Feb) 2,8% 2,8% 2,7%  
13:30   USD Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,2% 0,1% 0,4%  
13:30   USD Kontrola sprzedaży detalicznej (raz w miesiącu) (Feb) 0,1% 0,4% -0,2%  
13:30   USD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Feb) -0,1% 0,3% -0,1%
13:30   USD Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem benzyny/samochodów (raz w miesiącu) (Feb) 0,3% 0,3% -0,1%
15:00   USD Zapasy biznesowe (raz w miesiącu) (Jan) 0,6% 0,6% 0,6%
15:30   USD Zapasy ropy naftowej 5,022M 2,023M 2,408M  
15:30   USD Import ropy naftowej -0,407M   0,668M  
15:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing 0,338M   -0,605M  
15:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,118M   0,127M  
15:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -4,360M -1,519M -0,559M  
15:30   USD Produkcja benzyny 0,357M   0,532M  
15:30   USD Zapasy oleju opałowego -1,281M   -0,365M  
15:30   USD Zapasy benzyny -6,271M -1,176M -0,788M  
16:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej -3,73B   -0,57B  
17:15   EUR Przemówienie Pana Coeure z ECB           
22:45   NZD PKB (raz na kwartał) (Q4) 0,6% 0,8% 0,6%  
22:45   NZD PKB (raz w roku) (Q4) 2,9% 3,1% 2,7%  
22:45   NZD Średnie roczne PKB (Q4) 2,9% 2,9% 3,0%  
22:45   NZD Wydatki w PKB (raz na kwartał) (Q4) 0,4% 0,7% 1,0%
Czwartek, 15 Marzec 2018
Cały dzień   Dzień wolny Węgry - Święto Narodowe
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 1.090,0B   -1.175,8B
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -432,5B   -463,4B  
01:00   AUD Oczekiwania inflacyjne MI 3,7%   3,6%  
01:00   AUD Biuletyn RBA        
03:30   SGD Stopa bezrobocia (Q4) 2,1% 2,1% 2,1%  
05:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Feb) 11,76% 12,45% 7,86%  
05:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Feb) 25,18% 25,70% 26,44%  
05:00   IDR Bilans handlowy (Feb) -0,11B -0,13B -0,67B  
08:20   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Feb) 0,50%   0,30%  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu) (Feb) 0,0% -0,1% -0,1%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu) (Feb) 0,0% -0,1% -0,1%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku) (Feb) 1,3% 1,3% 1,3%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,3% 0,2% 0,3%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Feb) 2,3% 0,9% 1,8%  
09:30   CHF Decyzja w sprawie stóp procentowych -0,75% -0,75% -0,75%  
09:30   CHF SBN: ocena polityki monetarnej           
10:00   USD Raport miesięczny MAE        
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 1,4% 1,7% 1,9%  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) -0,2% 0,1% 0,3%  
10:30   ZAR Produkcja złota (raz w roku) (Jan) -7,7%   -12,5%
10:30   ZAR Produkcja przemysłu wydobywczego (Jan) 2,4% 1,0% -0,5%
10:50   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion) 1,363%   1,502%  
10:50   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos) 0,294%   0,358%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,24%   -0,18%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) 0,11%   0,23%  
11:30   INR Wartość eksportu (USD) (Feb) 25,80B   24,38B  
11:30   INR Wartość importu (USD) (Feb) 37,80B   40,68B  
11:45   GBP Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych 1,580%   1,288%  
13:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.879K 1.900K 1.875K
13:30   USD Wskaźnik cen eksportowych (raz w miesiącu) (Feb) 0,2% 0,3% 0,8%  
13:30   USD Wskaźnik cen importowych (raz w miesiącu) (Feb) 0,4% 0,3% 0,8%
13:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 226K 230K 230K
13:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 221,50K   222,25K
13:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Mar) 22,50 15,20 13,10  
13:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Mar) 22,3 23,2 25,8  
13:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Mar) 47,9   41,2  
13:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Mar) 35,90   40,40  
13:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Mar) 25,6   25,2  
13:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Mar) 35,7   24,5  
13:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Mar) 42,60   45,00  
13:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP 32,7K   10,7K  
14:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg 56,2   56,8  
15:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Mar) 70 72 71
15:09   INR Bilans handlowy (Feb) -11,98B -14,30B -16,30B  
15:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego -93B -96B -57B  
16:45   EUR Przemówienie Pani Lautenschlaeger z ECB           
21:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Jan) 8,40B   -16,00B  
21:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Jan) 119,70B 43,10B -122,50B
21:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Jan) 62,1B 40,2B 23,3B
21:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Jan) 57,00B   7,90B
22:30   NZD Wskaźnik PMI dla biznesu (Feb) 53,4   55,6  
23:45   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Debelle           
Piątek, 16 Marzec 2018
Cały dzień   Dzień wolny Węgry - Święto państwowe
01:30   AUD Sprzedaż nowych samochodów (raz w miesiącu)     4,5%  
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Feb) -2,60% -0,30% -0,40%
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Feb) -5,90% 4,40% 12,90%
02:00   SGD Bilans handlowy     5,140B  
03:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Feb) 57,00%   57,30%  
Aprox.   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne     0,30%  
05:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Jan) -7,3% -0,1% 2,8%  
05:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jan) -6,8% -6,6% -6,6%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb) -0,3% 0,2% 0,9%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Feb) 1,2% 1,5% 2,0%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Feb) 0,0% 0,1% 0,1%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Feb) 0,5% 0,6% 0,5%
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Feb) 0,5% 0,7% 0,5%
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Feb) -0,5% -0,3% -0,5%
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Feb) 6,8% 7,3% 7,3%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Feb) 3,7% 3,7% 3,8%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,4% 0,4% -1,7%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 1,0% 1,0% 1,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,2% 0,2% -0,9%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 1,1% 1,2% 1,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Feb) 0,2%   -0,9%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Feb) 1,1%   1,2%  
11:00   EUR Płace w strefie euro (raz w roku) (Q4) 1,70% 1,80% 1,60%  
11:00   EUR Wskaźnik kosztów pracy (raz w roku) (Q4) 1,50%   1,60%  
12:30   INR Bilans płatniczy (USD) (Q4) 9,400B   9,500B  
12:30   INR Przyrost pożyczek bankowych 11,5%   10,7%  
12:30   INR Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (raz na kwartał) (Q4) -2,00%   -1,20%  
12:30   INR Saldo obrotów bieżących (USD) (Q4) -13,50B   -7,20B  
12:30   INR Przyrost wartości depozytów 6,6%   5,9%  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD) 421,49B   420,76B  
12:30   INR Bilans handlowy (USD) (Q4) -44,100B   -32,800B  
Aprox.   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br (Jan)     1,41%  
13:00   GBP Kwartalny biuletyn BoE        
13:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Feb) -5,7%   5,9%  
13:30   USD Zezwolenia na budowę (Feb) 1,298M 1,320M 1,377M  
13:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Feb) 1,236M 1,290M 1,329M
13:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Feb) -7,0% 6,0% 10,1%
13:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Jan) 5,68B   -1,54B
13:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Jan) 13,25B   21,99B  
13:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Jan) -1,0% -0,8% -0,1%
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 0,8% 0,9% 1,0%  
14:00   PLN Saldo obrotów bieżących (EUR) (Jan) 2.005M 1.687M -1.152M  
14:15   USD Stopa utylizacji surowców (Feb) 78,1% 77,7% 77,4%
14:15   USD Industrial Production (raz w roku) 4,4%   3,5%  
14:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Feb) 1,1% 0,3% -0,3%
14:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Feb) 1,2% 0,5% -0,2%
15:00   USD Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) (Jan) 6,312M 5,890M 5,667M
15:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Mar)   2,50%   2,50%  
15:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Mar)   88,6 89,8 90,0  
15:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Mar)   102,0 99,3 99,7  
15:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Mar)   122,8 114,5 114,9  
15:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Mar)   2,9%   2,7%  
15:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu) 5,6%   5,8%
15:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI 149,7   149,3  
15:48   UAH Bilans handlowy (USD) (Jan) -0,3B   -6,3B  
18:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 800   796  
20:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP 8,0K   5,3K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź 39,6K   41,9K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 668,5K   686,5K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 167,9K   183,8K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P 122,1K   128,9K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro 2,9K   6,2K  
20:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD 19,4K   19,6K  
20:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN 86,9K   83,3K  
20:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF -6,6K   -8,5K  
20:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD -0,8K   3,1K  
20:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY -79,5K   -86,8K  
20:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD -2,8K   0,0K  
20:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR 146,4K   133,0K  
Niedziela, 18 Marzec 2018
Aprox.   NZD Wskaźnik nastroju konsumentów wg Westpac (Q1)     107,4  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych