Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
Rozpocznij Trading
  Aktualny czas : 17:15 (GMT +2:00)  
14/08/2017 - 20/08/2017
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 14 Sierpień 2017
00:45   NZD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz na kwartał) 2,1%   1,5%
00:45   NZD Sprzedaż detaliczna (raz na kwartał) (Q2) 2,0% 0,7% 1,6%
00:45   NZD Kwartalna sprzedaż detaliczna (Q2) 5,4%   4,6%  
01:35   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Kent           
01:50   JPY PKB (raz w roku) (Q2)   4,0% 2,5% 1,5%
01:50   JPY PKB (raz na kwartał) (Q2)   1,0% 0,6% 0,4%
01:50   JPY Wydatki inwestycyjne w PKB (raz na kwartał) (Q2)   2,4% 1,2% 0,9%
01:50   JPY Popyt zewnętrzny w PKB (raz na kwartał) (Q2)   -0,3% -0,3% 0,1%  
01:50   JPY Deflator PKB (raz w roku)   -0,4% -0,5% -0,8%  
01:50   JPY Udział konsumpcji prywatnej w PKB (raz na kwartał) (Q2)   0,9% 0,5% 0,4%
04:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Jul) 8,3% 8,6% 8,6%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jul) 6,4% 7,2% 7,6%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul) 10,4% 10,8% 11,0%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Jul) 2,15%   -1,25%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Jul) 4,37%   5,28%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Jul) 1,88% 1,30% 0,90%  
08:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Jul) 2,18%   2,27%  
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jun) 2,6% 2,8% 3,9%
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) -0,6% -0,5% 1,2%
14:00   INR Wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych (raz w roku) (Jul) 2,36% 1,87% 1,54%  
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 0,8% 0,8% 0,8%  
14:05   INR Bilans handlowy -11,45B   -12,96B  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,568%   -0,556%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,627%   -0,632%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,644%   -0,644%  
15:10   UAH Bilans handlowy (USD) (Jun) -1,9B   -1,3B  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,015%   1,040%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1,115%   1,140%  
Wtorek, 15 Sierpień 2017
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Dzień Niepodległości
Cały dzień   Dzień wolny Polska - Święto Wniebowzięcia
Cały dzień   Dzień wolny Włochy - Święto Wniebowzięcia
03:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
03:30   AUD Sprzedaż nowych samochodów (raz w miesiącu) (Jul) -2,0%   1,2%  
06:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Jul) 41,12% 31,12% -11,82%  
06:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Jul) 54,02% 30,34% -17,21%  
06:00   IDR Bilans handlowy (Jul) -0,27B 1,10B 1,63B  
06:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Jun) 2,1%   -4,1%  
06:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) 2,2% 1,6% 1,6%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q2)   0,6% 0,7% 0,7%
08:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q2)   0,8% 1,9% 3,2%
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jul) -0,1% 0,0% -0,1%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jul) 0,0% 0,0% -0,1%  
10:00   CNY Zasób pieniądza M2 (raz w roku) (Jul) 9,2% 9,4% 9,4%  
10:00   CNY Nowe kredyty (Jul) 825,5B 800,0B 1.540,0B  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 2,4% 2,5% 2,4%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Jul) 0,1% 0,2% 0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Jul) 2,4% 2,5% 2,9%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul) 0,2%   0,3%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 3,9% 3,7% 3,8%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 2,6% 2,7% 2,6%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul) -0,1% 0,0% 0,0%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 4,9% 4,3% 5,0%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Jul) 0,0% 0,5% -0,3%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Jul) 6,5% 7,0% 10,0%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Jul) 0,1% 0,0% 0,0%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Jul) 3,2% 3,1% 3,3%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Jul) 0,2% 0,1% 0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Jul) 3,6% 3,5% 3,5%  
12:30   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne -1,20%   -0,10%  
14:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jun) 1,2% 0,4% 0,2%
14:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun) 3,0% 1,9% 2,6%
14:30   USD Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul) 0,5% 0,3% 0,1%
14:30   USD Wskaźnik cen eksportowych (raz w miesiącu) (Jul) 0,4% 0,2% -0,2%  
14:30   USD Wskaźnik cen importowych (raz w miesiącu) (Jul) 0,1% 0,1% -0,2%  
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Aug) 25,20 10,00 9,80  
14:30   USD Kontrola sprzedaży detalicznej (raz w miesiącu) (Jul) 0,6% 0,4% 0,1%
14:30   USD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul) 0,6% 0,4% 0,3%
14:30   USD Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem benzyny/samochodów (raz w miesiącu) (Jul) 0,5% 0,4% 0,3%
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -0,4%   -0,3%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 2,5%   2,7%  
16:00   USD Zapasy biznesowe (raz w miesiącu) (Jun) 0,5% 0,4% 0,3%  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Aug) 68 65 64  
16:10   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade -0,4%   -1,6%  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0,940%   0,985%  
17:30   USD Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych 1,230%   1,190%  
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Jun) 19,70B   46,40B  
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Jun) 7,70B   54,70B
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Jun) 34,4B 28,3B 91,9B  
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Jun) 15,10B   73,70B
22:35   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -9,200M -0,472M -7,839M  
Środa, 16 Sierpień 2017
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) 0,1%   -0,2%
03:30   AUD Indeksacja płac (raz w roku) (Q2) 1,9% 1,9% 1,9%  
03:30   AUD Wskaźnik kosztów zatrudnienia (raz na kwartał) (Q2) 0,5% 0,5% 0,6%
05:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Jul) 58,70%   58,60%  
09:00   HUF PKB (raz w roku) (Q2)   3,2% 3,7% 4,2%  
10:00   EUR PKB Włoch (raz na kwartał) (Q2)   0,4% 0,4% 0,4%  
10:00   EUR PKB Włoch (raz w roku) (Q2)   1,5% 1,4% 1,2%  
10:00   PLN PKB (raz na kwartał) (Q2)   3,9% 3,8% 4,0%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Jun) 2,1% 2,0% 2,0%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Jun) 2,1% 1,8% 1,9%
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Jul) -4,2K 3,7K 3,5K
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Jun) 4,4% 4,5% 4,5%  
10:50   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,395%   -0,374%  
10:50   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,438%   -0,410%  
11:00   EUR PKB (raz w roku) (Q2)   2,2% 2,1% 2,1%  
11:00   EUR PKB (raz na kwartał) (Q2)   0,6% 0,6% 0,6%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,12%   4,14%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 0,1%   3,0%  
13:00   USD Indeks zakupów 233,8   237,3  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 419,1   418,7  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 1.455,9   1.433,2  
13:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun) 2,9% 2,2% 1,6%
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Jul) 1,223M 1,250M 1,275M  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Jul) -4,1% -2,0% 9,2%  
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Jul) -4,8% 0,5% 7,4%
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Jul) 1,155M 1,220M 1,213M
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Jun) -0,92B 23,45B 29,44B
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Jun) 13,22B   4,30B
Aprox.   INR Podaż pieniądza M3     7,1%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -8,945M -3,058M -6,451M  
16:30   USD Import ropy naftowej 0,194M   -0,496M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing 0,678M   0,569M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,018M   0,073M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA 0,702M -0,572M -1,729M  
16:30   USD Produkcja benzyny -0,253M   0,006M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego 0,555M   -0,703M  
16:30   USD Zapasy benzyny 0,022M -1,078M 3,424M  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej 2,53B   0,36B  
20:00   USD Protokół z posiedzenia FOMC        
Czwartek, 17 Sierpień 2017
Cały dzień   Dzień wolny Indonezja - Dzień Niepodległości
00:45   NZD Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz na kwartał) (Q2) 1,4%   0,8%  
00:45   NZD Wskaźnik inflacji cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz na kwartał) (Q2) 1,3%   1,4%  
01:50   JPY Bilans handlowy, s.a. 0,34T 0,19T 0,09T
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Jul) 13,4% 13,6% 9,7%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych -145,5B   1.628,0B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -302,5B   -37,7B  
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Jul) 16,3% 17,0% 15,5%  
01:50   JPY Bilans handlowy (Jul) 419B 392B 440B  
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Jul) 8,50% 9,90% 8,80%
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Jul) -2,50% -0,40% -2,20%
02:30   SGD Bilans handlowy 5,500B   6,400B  
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Jul) 27,9K 20,0K 20,0K
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Jul) -20,3K   69,3K
03:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Jul) 65,1% 65,0% 65,0%  
03:30   AUD Stopa bezrobocia (Jul) 5,6% 5,6% 5,7%
07:30   EUR Stopa bezrobocia we Francji (Q2) 9,5%   9,6%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul) 1,5% 1,3% 2,8%
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul) 0,5% 0,2% 0,6%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul) 0,3% 0,2% 0,3%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul) 1,3% 1,4% 2,8%
10:30   HKD Stopa bezrobocia (Jul) 3,1%   3,1%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 1,2% 1,2% 1,2%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul) -0,6%   0,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul) -0,5% -0,5% 0,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 1,3% 1,3% 1,3%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Jul) 1,3%   1,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Jul) -0,5%   0,0%  
11:00   EUR Bilans handlowy (Jun) 26,6B 22,9B 21,4B  
13:30   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br (Jun) 0,50% 0,20% -0,51%  
13:30   EUR Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej        
14:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Jul) 4,9% 5,3% 6,0%  
14:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Jul) 4,5% 4,3% 4,3%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.953K 1.953K 1.956K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 232K 240K 244K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 240,50K   241,00K  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Aug) 18,9 18,5 19,5  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Aug) 42,3   36,9  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Aug) 39,20   42,00  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Aug) 10,1   10,9  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Aug) 20,4   2,1  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Aug) 21,10   19,10  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) -1,8% -1,0% 1,3%
14:45   USD Stopa utylizacji surowców (Jul) 76,7% 76,7% 76,7%
14:45   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jul) 0,2% 0,3% 0,4%  
14:45   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jul) -0,1% 0,2% 0,2%  
15:55   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg 52,1   51,4  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego 53B 47B 28B  
19:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
19:45   USD Przemówienie członka FOMC, Kashkari           
Piątek, 18 Sierpień 2017
03:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Jul)     10,2%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul)   0,1% 0,0%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Jul)   2,2% 2,4%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Jun)     30,1B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Jun)     18,3B  
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     6,2%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     10,4%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     393,45B  
14:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jul)   8,4% 4,5%  
14:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jul)   1,9% 1,8%  
14:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul)   7,5% 6,0%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul)   0,1% 0,1%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)     0,9%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   1,2% 1,0%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul)   0,1% -0,1%  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Aug)       2,60%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Aug)     81,0 80,5  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Aug)     94,0 93,4  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Aug)     113,3 113,4  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Aug)       2,6%  
16:15   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu)     2,7%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI     144,3  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     768  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -25,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     33,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     480,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     148,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     77,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     33,9K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     62,8K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     106,4K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -1,4K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     58,0K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -95,8K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     33,5K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     93,7K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych