Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 03:10 (GMT +2:00)  
28/05/2018 - 03/06/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 28 Maj 2018
Cały dzień   Dzień wolny Ukraina - Trójca Święta
Cały dzień   Dzień wolny Wielka Brytania - Wiosna
Cały dzień   Dzień wolny Stany Zjednoczone - Dzień Pamięci
01:50   JPY Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) (raz w roku) 0,9% 0,5% 0,5%  
09:15   CHF Poziom zatrudnienia (Q1)   4,999M 4,962M  
10:00   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w roku) (Apr)     2,0%  
10:00   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Apr)     0,4%  
10:30   HKD Wartość eksportu (raz w miesiącu) (Apr)     8,0%  
10:30   HKD Wartość importu (raz w miesiącu) (Apr)     10,7%  
10:30   HKD Bilans handlowy     -55,5B  
12:00   EUR Całkowita liczba bezrobotnych we Francji     3.436,0K  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,567%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,568%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,573%  
15:30   BRL Pożyczki bankowe (raz w miesiącu) (Apr)     0,6%  
16:00   MXN Stopa bezrobocia (Apr)     3,20%  
16:00   MXN Stopa bezrobocia, n.s.a. (Apr)   3,20% 2,90%  
21:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego   128,00B 105,66B  
Wtorek, 29 Maj 2018
Cały dzień   Dzień wolny Indonezja - Święto Wesak
Cały dzień   Dzień wolny Singapur - Święto Wesak
01:30   JPY Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Apr)   1,60 1,59  
01:30   JPY Stopa bezrobocia (Apr)   2,5% 2,5%  
06:40   USD Przemawia członek FOMC, Bullard           
Aprox.   GBP Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w miesiącu)     0,2%  
Aprox.   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku)     2,6%  
08:00   CHF Bilans handlowy (Apr)   2,230B 1,768B  
08:45   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Francji (May)   100 101  
09:00   HUF Kwartalna stopa bezrobocia (Apr)     3,9%  
10:00   EUR Wskaźnik zaufania do biznesu we Włoszech (May)   108,7 107,7  
10:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Włoszech (May)   116,9 117,1  
10:00   EUR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Apr)   3,9% 3,7%  
10:00   EUR Pożyczki prywatne (raz w roku)   3,2% 3,0%  
11:45   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Włoch (BOT)     -0,421%  
12:30   EUR Przemówienie Merscha z ECB           
13:00   BRL Wskaźnik inflacji IGP-M (raz w miesiącu) (May)   1,29% 0,57%  
14:00   BRL Stopa bezrobocia   12,9% 13,1%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu)     0,0%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     3,2%  
15:00   USD Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, s.a. (raz w miesiącu) (Mar)   0,7% 0,8%  
15:00   USD Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, n.s.a. (raz w roku) (Mar)   6,5% 6,8%  
15:00   USD Wskaźnik HPI Composite-20 S&P/CS, bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Mar)     0,7%  
16:00   USD Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board (May)   128,2 128,7  
16:30   USD Wskaźnik aktywności wytwórczej Dallas Fed (May)   23,3 21,8  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych     1,895%  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     1,720%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych     2,080%  
18:30   EUR Przemówienie Pani Lautenschlaeger z ECB           
Środa, 30 Maj 2018
00:45   NZD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Apr)     14,7%  
01:01   GBP Wskaźnik cen w sklepach BRC (raz w roku)     -1,0%  
01:50   JPY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Apr)   0,9% 1,0%  
02:00   JPY Przemawia prezes BoJ, Kuroda           
03:10   NZD RBNZ Gov Orr Speaks           
03:30   AUD Zgody na budowę (raz w miesiącu) (Apr)   -2,9% 2,6%  
03:30   AUD Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny na cele prywatne (Apr)     1,1%  
07:00   JPY Wskaźnik zaufania gospodarstw domowych (May)   43,9 43,6  
08:00   EUR Wskaźnik cen importowych w Niemczech (raz w miesiącu) (Apr)   0,7% 0,0%  
08:00   EUR Indeks cen importowych w Niemczech (raz w roku) (Apr)   0,7% -0,1%  
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w miesiącu) (Apr)   0,5% -0,6%  
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w roku) (Apr)   1,1% 1,3%  
08:00   ZAR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Apr)   6,92% 6,42%  
08:00   ZAR Kredyty w sektorze prywatnym (Apr)   5,70% 5,96%  
08:45   EUR Wydatki konsumpcyjne we Francji (raz w miesiącu) (Apr)   0,2% 0,1%  
08:45   EUR PKB Francji (raz w roku)       2,1%  
08:45   EUR PKB Francji (raz na kwartał) (Q1)     0,3% 0,3%  
09:00   CHF Wskaźniki wiodące KOF (May)   104,8 105,3  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku)     1,7% 1,1%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu)       0,8%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu)       0,8%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (May)     1,7% 1,1%  
09:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii (raz w roku) (Apr)     1,9%  
09:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (May)   -10K -7K  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (May)   5,3% 5,3%  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (May)     2,370M  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech, n.s.a. (May)   2,365M 2,384M  
10:00   CHF Oczekiwania ZEW (May)     7,2  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)     0,4% 0,5%  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)       1,6%  
10:00   PLN PKB (raz na kwartał)   1,6% 1,6%  
10:00   PLN PKB (raz w roku)   5,1% 5,1%  
11:00   EUR Badanie firm i konsumentów (May)   112,0 112,7  
11:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych (May)   1,30 1,35  
11:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (May)   0,2 0,4  
11:00   EUR Oczekiwania inflacyjne konsumentów (May)     16,1  
11:00   EUR Oczekiwania odnośnie ceny sprzedaży (May)     10,4  
11:00   EUR Indeks nastrojów w usługach (May)   14,3 14,9  
11:00   EUR Indeks nastrojów w przemyśle (May)   6,8 7,1  
11:45   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     1,70%  
11:45   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     0,56%  
12:15   EUR Indeks zaufania biznesu w Hiszpanii     5,5  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     4,86%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     -2,6%  
13:00   USD Indeks zakupów     247,4  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     366,7  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     1.018,1  
Aprox.   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (May)     2,0% 1,6%  
Aprox.   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (May)     0,3% 0,0%  
Aprox.   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (May)     1,9% 1,4%  
Aprox.   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (May)     0,3% -0,1%  
14:00   BRL PKB (raz na kwartał) (Q1)   0,4% 0,1%  
14:00   BRL PKB (raz w roku) (Q1)   1,3% 2,1%  
14:15   USD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP (May)   186K 204K  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE)   2,50% 2,50%  
14:30   USD Zyski korporacji (raz na kwartał) (Q1)       1,7%  
14:30   USD PKB (raz na kwartał) (Q1)     2,3% 2,3%  
14:30   USD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q1)     2,0% 2,0%  
14:30   USD Bilans handlowy towarów (Apr)   -71,20B -68,29B  
14:30   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE)   2,7% 2,7%  
14:30   USD Realne wydatki konsumpcyjne (Q1)     1,1%  
14:30   USD Zapasy hurtowników (raz w miesiącu)     0,4% 0,3%  
14:30   CAD Rachunek bieżący (Q1)   -18,2B -16,4B  
14:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w miesiącu) (Apr)   0,7% 0,8%  
14:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w roku) (Apr)     2,3%  
14:30   CAD Indeks cen surowców RMPI (raz w roku) (Apr)   -0,5% 10,0%  
14:30   CAD Indeks cen surowców (RMPI) (raz w miesiącu) (Apr)     2,1%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     3,2%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu)     0,8%  
15:30   BRL Stosunek zadłużenia do PKB (Apr)   52,2% 52,3%  
15:30   BRL Bilans budżetu (Apr)   -25,500B -57,631B  
15:30   BRL Nadwyżka budżetowa (Apr)   4,100B -25,135B  
16:00   CAD Oświadczenie BoC        
16:00   CAD Decyzja w sprawie stóp procentowych   1,25% 1,25%  
16:30   USD Przychody z tytułu usług wg Fed z Dallas (May)     14,7  
16:30   USD Prognoza rozwoju sektora usługowego w Teksasie (May)     14,5  
16:45   CHF Przemawia prezes SNB, Thomas Jordan        
17:10   MXN Saldo budżetowe (Apr)     -24,13B  
17:10   UAH Saldo obrotów bieżących (USD) (Apr)     -0,600B  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     0,31B  
20:00   USD Beżowa Księga        
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     -1,300M  
Czwartek, 31 Maj 2018
Cały dzień   Dzień wolny Brazylia - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
Cały dzień   Dzień wolny Polska - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
01:01   GBP Wskaźnik zaufania konsumentów GfK (May)   -8 -9  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     948,9B  
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     99,1B  
01:50   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Apr)     1,5% 1,4%  
01:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 1 miesiąc (raz w miesiącu) (May)     3,1%  
01:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 2 miesiące (raz w miesiącu) (Jun)     -1,6%  
03:00   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu (May)   51,4 51,4  
03:00   CNY Wskaźnik PMI dla usług (May)   54,8 54,8  
03:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg ANZ (May)     -23,4  
03:00   NZD Aktywność własna NBNZ (May)     17,8%  
03:30   AUD Nakłady inwestycyjne w budownictwie (raz w miesiącu) (Q1)     -2,1%  
03:30   AUD Wartość kredytów mieszkaniowych (Apr)     0,5%  
03:30   AUD Nakłady inwestycyjne na zakłady/maszyny (raz na kwartał) (Q1)     2,2%  
03:30   AUD Nowe prywatne nakłady inwestycyjne (raz na kwartał) (Q1)   1,1% -0,2%  
03:30   AUD Kredyty sektora prywatnego (raz w miesiącu) (Apr)   0,4% 0,5%  
04:00   SGD Pożyczki bankowe (Apr)     661,6B  
07:00   JPY Zamówienia na roboty budowlane (raz w roku) (Apr)     -4,0%  
07:00   JPY Rozpoczęte budowy domów (raz w roku) (Apr)   -8,8% -8,3%  
07:45   CHF PKB (raz na kwartał) (Q1)   0,5% 0,6%  
07:45   CHF PKB (raz w roku) (Q1)   2,3% 1,9%  
08:00   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku) (May)   3,0% 2,6%  
08:00   GBP Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w miesiącu) (May)   0,2% 0,2%  
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w roku) (Apr)   1,0% 1,3%  
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w miesiącu) (Apr)   0,8% -0,6%  
08:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku)       1,6%  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu)     0,2% 0,2%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu)       0,2%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku)     2,0% 1,8%  
08:45   EUR Wskaźnik PPI we Francji (raz w miesiącu) (Apr)     0,4%  
09:00   CHF Przemówienie członka Zarządu SNB, Zurbrugga           
09:00   EUR PKB Hiszpanii (raz w roku) (Q1)   2,9% 2,9%  
09:00   EUR PKB Hiszpanii (raz na kwartał) (Q1)   0,7% 0,7%  
09:00   HUF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Apr)     3,5%  
09:15   CHF Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Apr)   -1,4% -1,8%  
10:00   EUR Miesięczna stopa bezrobocia we Włoszech (Apr)   10,9% 11,0%  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących w Hiszpanii (Mar)     -0,45B  
10:30   GBP Kredyty konsumenckie BoE (Apr)   1,300B 0,254B  
10:30   GBP Podaż pieniądza M4 (raz w miesiącu) (Apr)   -1,1% -1,4%  
10:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Apr)   63,20K 62,91K  
10:30   GBP Kredyty hipoteczne (Apr)   3,80B 3,97B  
10:30   GBP Prywatne zadłużenie netto   5,2B 4,2B  
10:30   HKD Podaż pieniądza M3 (Apr)     9,6%  
10:30   HKD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Apr)     11,4%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (May)     0,2% 0,3%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (May)       0,5%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (May)       0,5%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (May)     1,0% 0,9%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku)     1,0% 0,7%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)     1,6% 1,3%  
11:00   EUR Stopa bezrobocia (Apr)   8,4% 8,5%  
11:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Apr)     -0,2%  
11:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Apr)   4,1% 3,7%  
12:00   INR Federalny deficyt budżetowy (Mar)     7.156,99B  
12:00   IDR Podaż pieniądza M2 (raz w roku) (Apr)     7,50%  
13:30   USD Raport Challenger'a o planowanych zwolnieniach (May)     36,1K  
13:30   USD Zwolnienia z pracy wg Challenger (raz w roku)     -1,4%  
13:30   INR Wydatki na infrastrukturę (raz w roku) (Apr)     4,1%  
14:00   INR Kwartalny PKB (Q4)   7,3% 7,2%  
14:00   ZAR Bilans handlowy (Apr)   3,70B 9,47B  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.754K 1.741K  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (Core PCE) (raz w roku) (Apr)   1,8% 1,9%  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (raz w miesiącu) (Apr)   0,1% 0,2%  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   230K 234K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     219,75K  
14:30   USD PCE Deflator (raz w miesiącu)     0,0%  
14:30   USD PCE Deflator (raz w roku)     2,0%  
14:30   USD Dochód osobisty (raz w miesiącu) (Apr)   0,3% 0,3%  
14:30   USD Wydatki osobiste (raz w miesiącu) (Apr)   0,4% 0,4%  
14:30   USD Realne spożycie prywatne (raz w miesiącu) (Apr)     0,4%  
14:30   CAD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q1)     1,20%  
14:30   CAD PKB (raz w miesiącu) (Mar)   0,2% 0,4%  
14:30   CAD PKB (raz na kwartał) (Q1)     0,4%  
14:30   CAD Zanualizowany PKB (raz na kwartał) (Q1)   1,8% 1,7%  
15:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg     55,2  
15:45   USD Indeks Chicago PMI (May)   58,2 57,6  
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów (raz w miesiącu) (Apr)   1,1% 0,4%  
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym (Apr)     107,6  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,093M  
16:30   USD Produkcja benzyny     -0,410M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,451M  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   92B 91B  
17:00   USD Zapasy ropy naftowej   2,214M 5,778M  
17:00   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -1,123M  
17:00   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA     -0,951M  
17:00   USD Zapasy benzyny     1,883M  
17:10   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) wg Fed z Dallas (Apr)     1,50%  
18:20   CAD Przemówienie członka Rady Prezesów BoC, Leduca           
18:30   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
19:00   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
Piątek, 1 Czerwiec 2018
Cały dzień   Dzień wolny Indonezja - Święto Pancasila
00:30   AUD Wskaźnik przemysłowy AIG (May)     58,3  
00:45   NZD Terms of Trade – ceny eksportowe (Q1)   4,2% 4,9%  
00:45   NZD Terms of Trade – wolumen eksportu (raz na kwartał) (Q1)   1,6% 2,6%  
00:45   NZD Terms of Trade – ceny importowe (Q1)   3,5% 4,0%  
00:45   NZD Terms of Trade (raz na kwartał) (Q1)   -0,2% 0,8%  
01:50   JPY Wydatki inwestycyjne (raz w roku) (Q1)   3,3% 4,3%  
02:30   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
02:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (May)   52,5 52,5  
Aprox.   AUD Sprzedaż nowych nieruchomości HIA (raz w miesiącu) (Oct)     -6,1%  
03:45   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Caixin (May)   51,3 51,1  
07:00   INR Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Nikkei/Markit (May)   51,7 51,6  
08:30   AUD Ceny towarów i surowców (raz w roku)     -1,4%  
09:00   PLN Wskaźnik PMI dla przemysłu (May)   53,20 53,90  
09:00   HUF Wskaźnik PMI dla przemysłu (May)     53,3  
09:00   HUF Bilans handlowy (EUR) (raz w miesiącu) (Mar)     558,0M  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Hiszpanii (May)   54,2 54,4  
09:30   CHF Wskaźnik PMI wg SVME (May)   62,6 63,6  
09:45   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Włoszech (May)   53,0 53,5  
09:50   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (May)   55,1 55,1  
09:55   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (May)   56,8 56,8  
10:00   EUR PKB Włoch (raz w roku) (Q1)   1,4% 1,4%  
10:00   EUR PKB Włoch (raz na kwartał) (Q1)   0,3% 0,3%  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (May)   55,5 55,5  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu (May)   53,5 53,9  
11:00   ZAR Wskaźnik PMI dla przemysłu     50,9  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     417,70B  
14:00   BRL Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Markit (May)     52,3  
14:00   ZAR Całkowita sprzedaż pojazdów (raz w roku) (May)     3,60%  
14:00   ZAR Całkowita sprzedaż pojazdów (May)     36,53K  
14:30   USD Average Hourly Earnings (raz w roku) (May)   2,7% 2,6%  
14:30   USD Przeciętne godzinowe wynagrodzenie (raz w miesiącu) (May)   0,3% 0,1%  
14:30   USD Przeciętny tygodniowy czas pracy (May)   34,5 34,5  
14:30   USD Płace rządowe (May)     -4,0K  
14:30   USD Płace w sektorze przemysłowym (May)   20,0K 24,0K  
14:30   USD Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (May)   190K 164K  
14:30   USD Uczestwnictwo w rynku pracy (May)     62,8%  
14:30   USD Zatrudnienie w sektorze prywatnym z wyłączeniem rolnictwa (May)   183K 168K  
14:30   USD Stopa bezrobocia U6 (May)     7,8%  
14:30   USD Stopa bezrobocia (May)   3,9% 3,9%  
14:55   USD Przemówienie członka FOMC, Kashkari           
15:30   CAD Wskaźnik PMI dla przemysłu wg RBC (May)   55,4 55,5  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (May)   56,6 56,6  
16:00   USD Wydatki konstrukcyjne (raz w miesiącu) (Apr)   0,9% -1,7%  
16:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. zatrudnienia (May)   54,5 54,2  
16:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. nowych zamówień (May)     61,2  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (May)   58,2 57,3  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (May)   77,6 79,3  
16:30   MXN Wskaźnik PMI dla przemysłu (May)     51,60  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     844  
21:00   BRL Bilans handlowy (May)   7,40B 6,14B  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     5,7K  
21:30   USD Wskaźnik sprzedaży samochodów     5,42M  
21:30   USD Sprzedaż wszystkich samochodów ciężarowych (May)     11,72M  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     39,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     633,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     91,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     185,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     15,2K  
21:30   USD Krajowa sprzedaż samochodów   4,00M 3,90M  
21:30   USD Krajowa sprzedaż samochodów ciężarowych (May)   9,20M 9,28M  
21:30   USD Całkowita sprzedaż pojazdów   17,00M 17,15M  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -26,2K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     31,5K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -37,3K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -21,1K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -2,8K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -1,4K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     109,7K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych