Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
Rozpocznij Trading
26/07/2017 - 26/07/2017
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Środa, 26 Lipiec 2017
00:45   NZD Wartość eksportu (Jun) 4,70B 4,60B 4,92B
00:45   NZD Wartość importu (Jun) 4,46B 4,39B 4,84B
00:45   NZD Bilans handlowy (raz w miesiącu) (Jun) 242M 100M 74M
00:45   NZD Bilans handlowy (raz w roku) (Jun) -3.660M -3.700M -3.800M
01:50   JPY Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) (raz w roku) 0,8% 0,8% 0,8%
03:30   AUD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q2) 0,2% 0,4% 0,5%  
03:30   AUD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q2) 1,9% 2,2% 2,1%  
03:30   AUD Wskaźnik CPI (Q2) 110,70   110,50  
03:30   AUD Średni obcięty wskaźnik CPI (raz w roku) (Q2) 1,8% 1,8% 1,9%  
03:30   AUD Średni obcięty wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q2) 0,5% 0,5% 0,5%  
03:30   AUD Ważony średni wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q2) 0,5% 0,5% 0,4%  
03:30   AUD Ważony średni wskaźnik CPI (raz w roku) (Q2) 1,8% 1,7% 1,7%  
05:05   AUD Przemawia prezes RBA, Lowe           
08:00   CHF Wskaźnik konsumpcyjny (Jun) 1,38   1,32
08:45   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Francji (Jul) 104 108 108  
09:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii (raz w roku) (Jun) 2,5% 1,2% 2,8%
10:00   EUR Wskaźnik zaufania do biznesu we Włoszech (Jul) 107,7 107,0 107,3  
10:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Włoszech (Jul) 106,7 106,2 106,4  
10:00   CHF Oczekiwania ZEW (Jul) 34,7   20,7  
10:30   GBP Zakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny wg BBA 40,2K 39,9K 40,3K  
10:30   GBP PKB (raz w roku) (Q2)   1,7% 1,7% 2,0%  
10:30   GBP PKB (raz na kwartał) (Q2)   0,3% 0,3% 0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik usług 0,4% 0,1% 0,2%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,17%   4,22%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 0,4%   6,3%  
13:00   USD Indeks zakupów 240,1   245,5  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 418,5   416,7  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 1.414,3   1.367,8  
16:00   USD Sprzedaż nowych domów (raz w miesiącu) (Jun)   1,4% 2,9%  
16:00   USD Sprzedaż nowych nieruchomości (Jun)   615K 610K  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej   -2,629M -4,727M  
16:30   USD Import ropy naftowej     0,576M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -0,023M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,404M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   -0,453M -2,137M  
16:30   USD Produkcja benzyny     -0,373M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,073M  
16:30   USD Zapasy benzyny   -0,614M -4,445M  
17:30   EUR Przemówienie Pani Lautenschlaeger z ECB           
19:00   USD Aukcja 5-letnich biletów skarbowych     1,828%  
20:00   USD Oświadczenie FOMC        
20:00   USD Decyzja w sprawie stóp procentowych   1,25% 1,25%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych