Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 13:29 (GMT +1:00)  
22/02/2018 - 22/02/2018
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Czwartek, 22 Luty 2018
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych -553,1B   -967,3B
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe 127,1B   -430,0B
02:15   USD Przemówienie członka FOMC, Kashkari           
03:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) 4,6%   6,2%
06:15   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Feb) 112 113 114
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu) (Jan) -0,1% -0,1% -0,1%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu) (Jan) -0,1% -0,1% -0,1%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku) (Jan) 1,5% 1,5% 1,5%  
09:15   CHF Zamówienia w przemyśle (Q4) 19,6%   9,7%
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (Dec) 6,9%   8,9%  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec) 6,5%   0,4%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec) 2,50%   1,40%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Dec) 7,20%   5,10%  
10:00   EUR Oczekiwania biznesowe w Niemczech (Feb) 105,4 107,9 108,3
10:00   EUR Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech (Feb) 126,3 127,0 127,8
10:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech (Feb) 115,4 117,1 117,6  
10:30   GBP Inwestycje biznesowe (raz na kwartał) (Q4)   0,0% 0,5% 0,5%  
10:30   GBP Inwestycje biznesowe (raz w roku) (Q4)   2,1% 2,4% 1,7%  
10:30   GBP PKB (raz w roku) (Q4)   1,4% 1,5% 1,5%  
10:30   GBP PKB (raz na kwartał) (Q4)   0,4% 0,5% 0,5%  
10:30   GBP Wskaźnik usług 0,6% 0,4% 0,4%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jan) 0,3% 0,2% 0,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jan) 0,9% 0,8% 0,8%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jan) -1,5% -1,6% -1,6%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jan) 1,2% 1,1% 1,1%  
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (Feb) 8 13 12  
12:30   TRY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Feb) 77,8%   78,2%  
12:30   TRY Wskaźnik zaufania w przemyśle (Feb) 110,8   108,3  
13:30   EUR Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej        
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (Jan)   4,8% 4,6%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.930K 1.942K  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   230K 230K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     228,50K  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   0,1% 1,6%  
14:30   CAD Zyski korporacji (raz na kwartał)     8,5%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   0,0% 0,2%  
15:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg     57,0  
16:00   USD Przemawia członek FOMC, Dudley           
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   -121B -194B  
17:00   USD Zapasy ropy naftowej   1,795M 1,841M  
17:00   USD Import ropy naftowej     -0,039M  
17:00   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -3,642M  
17:00   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,318M  
17:00   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   -1,460M -0,459M  
17:00   USD Produkcja benzyny     -0,493M  
17:00   USD Zapasy oleju opałowego     0,289M  
17:00   USD Zapasy benzyny   -0,283M 3,599M  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (Feb)     16  
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (Feb)     16  
18:10   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
19:00   USD Aukcja 7-letnich biletów skarbowych     2,565%  
21:30   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
22:45   NZD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz na kwartał)   0,7% 0,5%  
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna (raz na kwartał) (Q4)   1,4% 0,2%  
22:45   NZD Kwartalna sprzedaż detaliczna (Q4)     4,1%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych