Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
19/01/2018 - 19/01/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Piątek, 19 Styczeń 2018
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   0,2% 0,1%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Dec)   2,3% 2,5%  
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Nov)     12,8%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Dec)     0,6%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec)     1,8%  
10:00   USD Raport miesięczny MAE        
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii     -2,10B  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Nov)     30,8B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Nov)     35,9B  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   3,0% 1,5%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   -0,8% 1,2%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   3,0% 1,6%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   -0,6% 1,1%  
14:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec)   2,9% 9,1%  
14:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec)   0,7% 1,8%  
14:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   8,7% 10,2%  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Nov)     20,81B  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Nov)     16,49B  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)   2,0% -0,4%  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Jan)       2,40%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Jan)     90,6 84,3  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Jan)     97,0 95,9  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Jan)     115,5 113,8  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Jan)       2,7%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu)     3,3%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI     147,6  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     752  
19:00   USD FOMC Member Quarles Speaks           
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     25,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     62,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     657,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     203,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     77,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     38,0K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     17,5K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -21,9K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     5,5K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -125,5K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -11,0K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     144,7K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych