Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
14/11/2018 - 14/11/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Środa, 14 Listopad 2018
00:30   AUD Indeks zaufania konsumentów Westpac (Nov) 2,8%   1,0%  
00:50   JPY PKB (raz w roku) (Q3)   -1,2% -1,0% 3,0%  
00:50   JPY PKB (raz na kwartał) (Q3)   -0,3% -0,3% 0,8%
00:50   JPY Wydatki inwestycyjne w PKB (raz na kwartał) (Q3)   -0,2% 0,6% 3,1%  
00:50   JPY Popyt zewnętrzny w PKB (raz na kwartał) (Q3)   -0,1% -0,1% -0,1%  
00:50   JPY Deflator PKB (raz w roku)   -0,3% -0,1% 0,1%  
00:50   JPY Udział konsumpcji prywatnej w PKB (raz na kwartał) (Q3)   -0,1% -0,2% 0,7%  
01:30   AUD Indeksacja płac (raz w roku) (Q3) 2,3% 2,3% 2,1%
01:30   AUD Wskaźnik kosztów zatrudnienia (raz na kwartał) (Q3) 0,6% 0,6% 0,5%
03:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Oct) 5,7% 5,5% 5,4%  
03:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct) 5,9% 5,8% 5,8%  
03:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct) 8,6% 9,2% 9,2%  
03:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach 4,9%   4,9%  
05:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Sep) -1,5%   2,4%
05:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Sep) -0,4% -1,1% -1,1%  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (raz w miesiącu) -1,1% -0,4% 0,4%
08:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q3)   -0,2% -0,3% 0,5%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q3)   1,1% 1,3% 2,3%  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu) (Oct) 0,1% 0,1% 0,1%  
08:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku) 2,2% 2,2% 2,2%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku) (Oct) 2,5% 2,5% 2,5%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu) (Oct) 0,1% 0,1% 0,1%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku) (Oct) 2,3% 2,3% 2,3%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Oct) 0,9% 0,9% 0,2%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Oct) 0,7% 0,7% 0,6%
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Oct) 2,3% 2,3% 2,3%  
09:00   HUF PKB (raz w roku) (Q3)   4,8% 4,3% 4,9%
09:30   SEK Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz na kwartał) (Q3) 0,2%   0,5%
09:30   SEK Wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct) 2,3% 2,4% 2,3%  
09:30   SEK Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Oct) -0,1% 0,3% 0,5%  
09:30   SEK Wskaźnik CPI według stałych stóp procentowych (raz w miesiącu) (Oct) -0,1% 0,4% 0,5%  
09:30   SEK Wskaźnik CPI według stałych stóp procentowych (raz w roku) (Oct) 2,4% 2,6% 2,5%  
10:00   USD Raport miesięczny MAE        
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) 0,4% 0,4% 0,2%
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) 1,8% 1,7% 1,9%
10:00   PLN PKB (raz na kwartał)   1,7% 1,0% 1,0%  
10:00   PLN PKB (raz w roku)   5,1% 4,7% 5,2%  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct) 1,9% 1,9% 1,9%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Oct) 2,4% 2,4% 2,4%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Oct) 0,3% 0,2% 0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct) 3,2%   3,3%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Oct) 0,1%   0,9%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct) 2,4% 2,5% 2,4%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Oct) 0,1% 0,2% 0,1%  
10:30   GBP CPIH (raz w roku) 2,3% 2,3% 2,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 3,5% 3,3% 3,1%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Oct) 0,8% 0,6% 1,4%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Oct) 10,0% 9,6% 10,5%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Oct) 0,3% 0,2% 0,4%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Oct) 3,3% 3,1% 3,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Oct) 3,3% 3,4% 3,3%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Oct) 0,1% 0,2% 0,9%  
11:00   EUR Zmiana zatrudnienia (raz na kwartał) (Q3)   0,2% 0,3% 0,4%  
11:00   EUR Zmiana zatrudnienia (raz w roku) (Q3)   1,3% 1,4% 1,5%  
Aprox.   EUR Spotkanie ministrów finansów krajów Unii Europejskiej        
11:00   EUR PKB (raz w roku) (Q3)   1,7% 1,7% 1,7%  
11:00   EUR PKB (raz na kwartał) (Q3)   0,2% 0,2% 0,2%  
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Sep) -0,3% -0,4% 1,0%  
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Sep) 0,9% 0,3% 0,9%  
11:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) 1,040%   1,040%  
12:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep) 0,7% 2,2% 2,5%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 5,17%   5,15%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) -3,2%   -4,0%  
13:00   USD Indeks zakupów 220,8   213,6  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 316,7   316,2  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 824,7   861,8  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Oct)   0,2% 0,1%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct)   2,2% 2,2%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (Oct)     258,44  
14:30   USD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct)   2,5% 2,3%  
14:30   USD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Oct)   0,3% 0,1%  
14:30   USD Wskaźnik CPI, n.s.a. (Oct)   252,80 252,44  
14:30   USD Realne dochody (raz w miesiącu) (Oct)   0,2% 0,2%  
16:00   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
17:00   USD Wskaźnik CPI w Cleveland (raz w miesiącu) (Oct)     0,2%  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     7,830M  
23:00   USD Przemawia członek FOMC, Daly           
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych