Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
Rozpocznij Trading
22/06/2017 - 22/06/2017
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Czwartek, 22 Czerwiec 2017
00:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (May) 8,00%   21,50%  
00:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (May) 5.900   5.790
00:45   NZD Wskaźnik przybyłych turystów (raz w miesiącu) -3,0%   3,8%
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 1.090,1B   534,1B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -331,6B   -142,5B
05:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) 7,6%   6,5%
08:00   CHF Bilans handlowy (May) 3,400B 2,440B 1,960B
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Jun) 108 109 109  
09:00   TRY Wskaźnik zaufania konsumentów (Jun) 70,0   72,8  
10:00   NOK Decyzja w sprawie stóp procentowych 0,50% 0,50% 0,50%  
10:00   EUR Biuletyn ekonomiczny EBC        
11:35   GBP Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych 1,671%   1,787%  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Jun) 16 7 9  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.944K 1.928K 1.936K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 241K 240K 238K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 244,75K   243,25K
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr) 1,5% 0,7% -0,1%
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr) 0,8% 0,2% 0,5%
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (raz w miesiącu) (Apr) 0,7% 0,4% 0,7%
15:00   USD Indeks cen domów (raz w roku) (Apr) 6,8%   6,2%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (Apr) 248,2   246,6
15:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jun) 0,17% 0,14% 0,15%  
15:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jun) 0,15% 0,10% -0,34%  
15:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg 49,4   50,0  
16:00   USD Przemawia członek FOMC, Powell           
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jun)   -1,3 -3,0 -3,3  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego 61B 58B 78B  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (Jun) 11   8  
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (Jun) 23   -1  
19:00   USD Aukcja 30-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją     0,923%  
20:00   MXN Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jun)   7,00% 6,75%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych