Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 06:20 (GMT +1:00)  
15/01/2018 - 21/01/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 15 Styczeń 2018
Cały dzień   Dzień wolny Stany Zjednoczone - Dzień Martina Luthera Kinga
00:50   JPY Podaż pieniądza M2 (raz w roku) 3,6% 4,0% 4,0%  
01:00   AUD Inflacja konsumencka MI (raz w miesiącu) 0,1%   0,2%  
05:44   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Dec) 6,93% 12,70% 13,46%
05:44   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Dec) 17,83% 17,00% 19,22%
05:44   IDR Bilans handlowy (Dec) -0,27B 0,64B 0,22B
07:00   JPY Zamówienia do obrabiarek (raz w roku)   48,3%   46,8%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Dec) 4,72%   6,06%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Dec) 9,16%   8,82%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Dec) 3,58% 4,00% 3,93%  
07:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Dec) 2,61%   2,61%  
11:00   EUR Bilans handlowy (Nov) 26,3B 22,4B 18,9B  
12:00   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br (Nov) 0,49% 0,50% 0,37%
13:45   INR Wartość eksportu (USD) (Dec) 27,03B   26,20B  
13:45   INR Wartość importu (USD) (Dec) 41,91B   40,02B  
13:45   INR Bilans handlowy (Dec) -14,88B -13,00B -13,83B  
14:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 2,1%   2,0%  
14:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,2%   0,2%  
14:00   PLN Saldo obrotów bieżących (EUR) (Nov) 233M 556M 575M  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,543%   -0,557%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,569%   -0,571%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,542%   -0,560%  
18:02   UAH Bilans handlowy (USD) (Nov) -5,2B   -4,6B  
19:15   GBP Przemówienie członka MPC, Tenreyro           
22:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg NZIER (Q4) -12%   5%  
22:00   NZD Wykorzystanie zdolności produkcyjnych wg NZIER QSBO (Q4) 92,8%   91,3%  
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w miesiącu) (Dec) 0,5%   1,3%
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w roku) (Dec) 3,3%   4,3%
Wtorek, 16 Styczeń 2018
00:50   JPY Indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w roku) (Dec) 3,1% 3,2% 3,6%
00:50   JPY Wskaźnik cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w miesiącu) (Dec) 0,2% 0,4% 0,5%
01:30   AUD Sprzedaż nowych samochodów (raz w miesiącu) (Dec) 4,5%   0,1%  
03:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Dec) 58,00%   57,70%  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (raz w miesiącu) 1,1% 0,4% 0,2%
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Dec) 1,7% 1,7% 1,7%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec) 0,6% 0,6% 0,6%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Dec) 1,6% 1,6% 1,6%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec) 0,8% 0,8% 0,8%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Dec) 1,8%   3,3%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec) -0,3%   0,5%  
08:15   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Dec) 7,90%   9,80%  
08:45   EUR Rządowy bilans budżetowy we Francji (Nov) -84,7B   -77,2B  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Dec) 0,9% 0,9% 0,9%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec) 0,4% 0,4% 0,4%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Dec) 1,0% 1,0% 1,0%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec) 0,3% 0,3% 0,3%  
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch (Nov) 4,830B 5,220B 4,988B
10:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE (Nov) 0,24B   0,70B
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 2,5% 2,6% 2,7%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Dec) 0,3% 0,2% 0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Dec) 2,5% 2,3% 2,2%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 4,2%   4,0%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,8%   0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 3,0% 3,0% 3,1%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,4% 0,4% 0,3%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 5,1%   5,4%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Dec) 0,1% 0,4% 1,6%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Dec) 4,9% 5,4% 7,3%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Dec) 0,4% 0,3% 0,4%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Dec) 3,3% 2,9% 3,1%
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Dec) 0,8% 0,6% 0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Dec) 4,1% 3,9% 3,9%  
10:30   ZAR Produkcja złota (raz w roku) (Nov) -8,3%   -0,5%
10:30   ZAR Produkcja przemysłu wydobywczego (Nov) 6,5% 4,9% 5,2%  
10:40   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,402%   -0,375%  
10:40   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,459%   -0,407%  
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 0,9% 0,8% 0,9%  
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Jan) 17,70 18,00 19,60
15:20   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 4,9%   2,2%  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,430%   1,430%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1,600%   1,575%  
18:00   CHF Przemawia prezes SNB, Thomas Jordan        
19:00   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 1,295%   1,280%  
Środa, 17 Styczeń 2018
00:30   AUD Indeks zaufania konsumentów Westpac (Jan) 1,8%   3,6%  
00:50   JPY Bazowe zamówienia na maszyny (raz w miesiącu) (Nov) 5,7% -1,4% 5,0%  
00:50   JPY Zamówienia na maszyny (raz w roku) (Nov) 4,1% -0,7% 2,3%  
01:00   NZD Wskaźnik cen towarowych wg ANZ (raz w miesiącu) -2,2%   -0,9%  
01:30   AUD Wartość pożyczek mieszkaniowych (raz w miesiącu) (Nov) 2,1% 0,1% -0,6%  
01:30   AUD Finansowanie inwestycji mieszkaniowych (raz w miesiącu) (Nov) 1,5%   1,6%  
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Dec) -5,00% -4,50% 8,60%
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Dec) 3,10% 8,70% 9,10%  
01:45   SGD Bilans handlowy 5,030B   4,350B  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 0,9% 0,9% 0,9%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,5%   -0,1%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 1,4% 1,4% 1,4%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,4% 0,4% 0,1%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Dec) 0,4%   0,1%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Dec) 1,3%   1,5%  
11:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) 1,280%   1,200%  
12:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Nov) 8,2% 3,1% 3,5%
12:30   INR Podaż pieniądza M3 10,7%   10,5%  
12:45   GBP Przemówienie członka MPC BoE, Pana Saunders’a           
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,33%   4,23%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 4,1%   8,3%  
13:00   USD Indeks zakupów 249,2   242,7  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 406,3   390,2  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 1.314,0   1.259,2  
14:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Dec) 7,3% 7,2% 6,5%  
14:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Dec) 4,6% 4,5% 4,5%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 2,6%   3,4%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -0,3%   0,1%  
15:15   USD Stopa utylizacji surowców (Dec) 77,9% 77,3% 77,2%
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec) 0,9% 0,4% -0,1%
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec) 0,1% 0,3% 0,3%
15:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej 1,86B   -0,07B  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Jan) 72 73 74  
16:00   CAD Raport BoC dot. polityki monetarnej        
16:00   CAD Oświadczenie BoC        
16:00   CAD Decyzja w sprawie stóp procentowych 1,25% 1,25% 1,00%  
17:15   CAD Przemawia prezes BoC, Poloz           
20:00   USD Beżowa Księga        
21:00   USD Przemawia prezydent Fed z Chicago, Evans           
21:15   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Nov) -18,80B   -22,30B
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Nov) 33,80B 31,30B 152,90B
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Nov) 57,5B 50,1B 26,2B
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Nov) 41,40B   10,90B
22:30   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
22:35   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -5,121M -3,600M -11,190M  
Czwartek, 18 Styczeń 2018
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 953,5B   186,6B
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe 498,7B   598,7B
01:00   AUD Sprzedaż nowych nieruchomości HIA (raz w miesiącu) 0,7%   1,6%  
01:00   AUD Oczekiwania inflacyjne MI 3,7%   3,7%  
01:01   GBP Bilans cen nieruchomości wg RICS (Dec) 8%   1%  
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Dec) 34,7K 9,0K 63,6K
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Dec) 15,1K   43,6K
01:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Dec) 65,7% 65,4% 65,5%
01:30   AUD Stopa bezrobocia (Dec) 5,5% 5,4% 5,4%  
02:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Dec) 5,3%   5,1%  
04:45   JPY Aukcja 30-letnich obligacji rządowych (JGB) 0,832%   0,848%  
05:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Nov) 0,0%   0,2%  
05:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov) 0,5% 0,6% 0,6%  
08:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Dec) 7,2% 7,1% 7,2%  
08:00   CNY PKB (raz w roku) (Q4) 6,8% 6,7% 6,8%  
08:00   CNY PKB (raz na kwartał) (Q4) 1,6% 1,6% 1,7%  
08:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec) 6,2% 6,0% 6,1%  
08:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec) 9,4% 10,1% 10,2%  
09:00   EUR Przemawia prezes Bundesbanku, Weidmann           
09:30   HKD Stopa bezrobocia (Dec) 2,9%   3,0%  
10:40   EUR Aukcja 15-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion) 2,098%   2,170%  
10:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion) 2,691%   2,874%  
10:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos) 0,324%   0,356%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,24%   -0,60%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) 0,10%   -0,13%  
11:00   EUR Aukcja 7-letnich obligacji rządu Francji (OAT) 0,23%   -0,14%  
11:35   GBP Aukcja 5-letnich obligacji skarbowych 0,993%   0,889%  
12:25   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych 4,25% 4,25% 4,25%  
12:25   IDR Oprocentowanie depozytów (Jan) 3,50% 3,50% 3,50%  
12:25   IDR Oprocentowanie kredytów (Jan) 5,00% 5,00% 5,00%  
12:25   IDR Pożyczki (raz w roku) (Dec) 8,35%   7,47%  
13:00   USD Raport miesięczny OPEC        
14:20   ZAR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jan) 6,75% 6,75% 6,75%  
14:20   ZAR Podstawowa stopa procentowa (Jan) 10,25%   10,25%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Dec) 1,302M 1,290M 1,303M  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Dec) -0,1%   -1,0%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.952K 1.900K 1.876K
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Dec) 1,192M 1,275M 1,299M
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Dec) -8,2%   3,0%
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 220K 250K 261K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 244,50K   250,75K  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Jan) 22,2 25,0 27,9
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Jan) 42,2   52,7
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Jan) 36,20   38,50
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Jan) 16,8   19,7
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Jan) 10,1   28,2
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Jan) 32,90   27,80
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP -7,1K   59,2K  
15:30   EUR Przemówienie Pana Coeure z ECB           
15:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg 53,8   53,5  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego -183B -199B -359B  
17:00   USD Zapasy ropy naftowej -6,861M -3,536M -4,948M  
17:00   USD Import ropy naftowej 0,058M   0,152M  
17:00   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -4,184M   -2,395M  
17:00   USD Produkcja paliw destylowanych -0,215M   -0,301M  
17:00   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -3,887M 0,086M 4,254M  
17:00   USD Produkcja benzyny 0,185M   -0,157M  
17:00   USD Zapasy oleju opałowego 0,084M   -0,769M  
17:00   USD Zapasy benzyny 3,620M 3,426M 4,135M  
19:00   USD Aukcja 10-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją 0,548%   0,512%  
22:30   NZD Wskaźnik PMI dla biznesu (Dec) 51,2   57,7  
Piątek, 19 Styczeń 2018
00:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED   -380,00K -12,29K  
02:00   IDR Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (raz w roku)     12,00%  
07:00   IDR Sprzedaż samochodów (raz w roku)     -4,60%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Dec)   2,3% 2,5%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   0,2% 0,1%  
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Nov)     12,8%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec)     1,8%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Dec)     0,6%  
10:00   USD Raport miesięczny MAE        
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii     -2,10B  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Nov)     30,8B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Nov)     35,9B  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   -0,8% 1,2%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   3,0% 1,5%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   -0,6% 1,1%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   3,0% 1,6%  
12:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     10,7%  
12:30   INR Przyrost wartości depozytów     4,0%  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     411,12B  
14:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec)   2,9% 9,1%  
14:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec)   0,7% 1,8%  
14:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   8,7% 10,2%  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Nov)     20,81B  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Nov)     16,49B  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)   2,0% -0,4%  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Jan)       2,40%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Jan)     90,6 84,3  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Jan)     97,0 95,9  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Jan)     115,5 113,8  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Jan)       2,7%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu)     3,3%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI     147,6  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     752  
19:00   USD FOMC Member Quarles Speaks           
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     25,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     62,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     657,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     203,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     77,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     38,0K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     17,5K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -21,9K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     5,5K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -125,5K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -11,0K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     144,7K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych