Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 00:01 (GMT +1:00)  
14/01/2019 - 20/01/2019
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 14 Styczeń 2019
Cały dzień   Dzień wolny Japonia - Dzień Dorosłych
01:00   AUD Inflacja konsumencka MI (raz w miesiącu) 0,4%   0,0%  
04:00   CNY Eksport (raz w roku) (Dec) -4,4% 3,0% 5,4%  
04:00   CNY Saldo importowe (raz w roku) (Dec) -7,6% 5,0% 3,0%  
04:00   CNY Bilans handlowy (USD) (Dec) 57,06B 51,53B 44,71B  
07:00   IDR Pożyczki (raz w roku) (Dec) 12,90%   12,05%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Dec) -0,07%   -3,31%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Dec) 8,38%   16,28%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Dec) 3,80% 4,42% 4,64%  
07:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Dec) 3,59%   4,21%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Dec) 2,5%   3,5%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec) -1,2%   0,2%  
09:00   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Dec) 0,90%   -1,30%  
09:00   HUF Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Nov) 4,0%   4,0%  
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov) -1,7% -1,5% 0,1%
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Nov) -3,3% -2,3% 1,2%  
12:30   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
13:00   INR Wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych (raz w roku) (Dec) 2,19% 2,20% 2,33%  
14:00   PLN Saldo obrotów bieżących (EUR) (Nov) -221M -484M -457M  
15:00   MXN Inwestycje w środki trwałe brutto (raz w roku) (Oct) 3,40%   -0,90%  
15:00   MXN Inwestycje w środki trwałe brutto (raz w miesiącu) (Oct) 0,20%   0,80%  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,557%   -0,565%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,574%   -0,574%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,574%   -0,576%  
16:45   UAH Bilans handlowy (USD) (Nov) -8,9B   -8,0B  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 2,405%   2,410%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 2,460%   2,470%  
22:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg NZIER (Q4) -17%   -30%  
22:00   NZD Wykorzystanie zdolności produkcyjnych wg NZIER QSBO (Q4) 92,8%   93,2%  
22:45   NZD Wskaźnik cen żywności (raz w miesiącu) (Dec) -0,2%   -0,6%  
Wtorek, 15 Styczeń 2019
00:50   JPY Podaż pieniądza M2 (raz w roku) 2,4% 2,4% 2,3%  
05:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) -4,62%   -3,28%  
05:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) 1,16%   11,68%  
05:00   IDR Bilans handlowy -1,10B   -2,05B  
07:00   JPY Zamówienia do obrabiarek (raz w roku)   -18,3%   -17,0%
08:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku) 1,6% 1,6% 1,9%
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu) (Dec) 0,0% 0,0% 0,0%  
08:45   EUR Rządowy bilans budżetowy we Francji (Nov) -95,6B   -87,0B  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu) (Dec) 0,1% 0,1% -0,2%
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku) (Dec) 1,9% 1,9% 2,2%
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku) (Dec) 1,2% 1,2% 1,7%
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Dec) -0,4% -0,4% -0,1%
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Dec) -0,5% -0,5% -0,2%
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Dec) 1,2% 1,2% 1,2%  
09:00   HUF Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 2,8%   2,6%  
09:00   HUF Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 2,7% 3,0% 3,1%  
10:00   EUR Roczne PKB w Niemczech 1,50% 1,50% 2,20%  
10:30   ZAR Produkcja złota (raz w roku) (Nov) -14,0%   -14,8%
10:30   ZAR Produkcja przemysłu wydobywczego (Nov) -5,6% 0,8% 0,2%
10:40   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,333%   -0,318%  
10:40   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,428%   -0,401%  
11:00   EUR Bilans handlowy (Nov) 19,0B 13,7B 14,0B  
11:45   CNY Zasób pieniądza M2 (raz w roku) (Dec) 8,1% 8,2% 8,0%  
11:45   CNY Nowe kredyty (Dec) 1.080,0B 800,0B 1.250,0B  
11:45   CNY Wzrost niespłaconego zadłużenia (raz w roku) (Dec) 13,5% 13,2% 13,1%  
12:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Nov) 4,4% 3,2% 1,9%  
12:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov) 2,9% 0,1% -1,1%
13:30   INR Wartość eksportu (USD) (Dec) 27,93B   26,50B  
13:30   INR Wartość importu (USD) (Dec) 41,01B   43,17B  
13:30   INR Bilans handlowy (Dec) -13,08B -14,98B -16,67B  
14:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec) 2,7% 2,9% 2,7%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Dec) -0,1% 0,2% 0,3%  
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Jan) 3,90 10,75 11,50
14:30   USD Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec) 2,5% 2,5% 2,5%  
14:30   USD Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Dec) -0,2% -0,1% 0,1%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 6,7%   8,9%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -1,7%   0,8%  
15:30   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 4,2%   2,8%  
16:00   USD Optymizm Ekonomiczny IBD/TIPP 52,3 53,1 52,6  
16:00   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi           
17:30   USD Przemówienie członka FOMC, Kashkari           
19:00   USD Przemówienie członka FOMC, George           
19:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
20:00   GBP Głosowanie w brytyjskim Parlamencie w sprawie umowy dotyczącej Brexitu        
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -0,560M   -6,270M  
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w miesiącu) (Dec) -2,3% -0,4% -0,5%
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w roku) (Dec) 0,6%   4,6%  
Środa, 16 Styczeń 2019
00:30   AUD Indeks zaufania konsumentów Westpac (Jan) -4,7%   0,1%  
00:50   JPY Zamówienia na maszyny (raz w roku) (Nov) 0,8% 0,4% 4,5%  
00:50   JPY Bazowe zamówienia na maszyny (raz w miesiącu) (Nov) 0,0% 3,1% 7,6%  
00:50   JPY Wskaźnik cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w miesiącu) (Dec) -0,6% -0,3% -0,3%  
00:50   JPY Indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w roku) (Dec) 1,5% 1,8% 2,3%  
02:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Dec) 9,7%   9,3%  
02:40   IDR Sprzedaż samochodów (raz w roku) (Dec) 3,20%   4,20%  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (raz w miesiącu) -0,3% -0,5% 2,2%
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan) 0,1% 0,1% 0,1%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Jan) 1,7% 1,7% 1,7%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan) 0,3% 0,3% 0,3%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Jan) 1,7% 1,7% 1,7%  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (Nov) -2,0%   1,8%
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (Nov) -0,2%   -0,5%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Nov) 0,60%   2,00%  
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Nov) 0,10%   -0,50%  
10:15   GBP Przemawia prezes BoE, Carney           
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 1,9% 1,8% 1,8%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Dec) 0,2% 0,1% 0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Dec) 2,5% 2,4% 2,4%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 2,7%   3,1%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,4%   0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 2,1% 2,1% 2,3%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,2% 0,2% 0,2%  
10:30   GBP CPIH (raz w roku) 2,0% 2,0% 2,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 2,8% 3,0% 2,7%  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Dec) -1,0% -1,7% -2,6%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Dec) 3,7% 3,5% 5,3%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Dec) -0,3% 0,1% 0,1%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Dec) 2,5% 2,9% 3,0%
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Dec) 2,7% 2,9% 3,2%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Dec) 0,4% 0,5% 0,1%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Dec) 1,1% 1,1% 1,1%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec) -0,1% -0,1% -0,1%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Dec) 1,2% 1,2% 1,2%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec) -0,1% -0,1% -0,1%  
11:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) 0,850%   1,040%  
12:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Nov) 3,1% 2,5% 2,1%
12:30   INR Podaż pieniądza M3 10,6%   10,2%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,74%   4,74%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 13,5%   23,5%  
13:00   USD Indeks zakupów 278,5   255,2  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 411,8   362,7  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 1.172,4   987,9  
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 0,6% 0,6% 0,7%  
14:30   USD Wskaźnik cen eksportowych (raz w miesiącu) (Dec) -0,6% -0,6% -0,8%
14:30   USD Wskaźnik cen importowych (raz w miesiącu) (Dec) -1,0% -1,3% -1,9%
15:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej 0,136B   -1,312B  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Jan) 58 57 56  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -2,683M -1,323M -1,680M  
16:30   USD Import ropy naftowej -1,220M   0,626M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -0,743M   0,330M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,151M   -0,028M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA 2,967M 1,565M 10,611M  
16:30   USD Produkcja benzyny 0,192M   -0,141M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego 0,346M   0,224M  
16:30   USD Zapasy benzyny 7,503M 2,769M 8,066M  
20:00   GBP UK Government No Confidence Vote        
20:00   USD Beżowa Księga        
Czwartek, 17 Styczeń 2019
00:30   USD Przemówienie członka FOMC, Kashkari           
01:00   AUD Oczekiwania inflacyjne MI 3,5%   4,0%  
01:01   GBP Bilans cen nieruchomości wg RICS (Dec) -19% -13% -11%  
01:30   AUD Wartość pożyczek mieszkaniowych (raz w miesiącu) (Nov) -0,9% -1,5% 2,1%
01:30   AUD Finansowanie inwestycji mieszkaniowych (raz w miesiącu) (Nov) -4,5%   0,6%  
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Dec) -5,70% 2,10% -4,30%
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Dec) -8,50% 1,50% -2,80%
01:45   SGD Bilans handlowy 1,940B   3,800B  
04:20   JPY Przemawia prezes BoJ, Kuroda           
08:00   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych 6,00%   6,00%  
08:00   IDR Oprocentowanie depozytów (Jan) 5,25% 5,25% 5,25%  
08:00   IDR Oprocentowanie kredytów (Jan) 6,75% 6,75% 6,75%  
09:30   HKD Stopa bezrobocia (Dec) 2,8%   2,8%  
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch (Nov) 3,843B 2,890B 3,784B  
10:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE (Nov) 0,51B   0,74B  
10:40   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos) -0,047%   -0,039%  
10:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos) 0,289%   0,329%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,5% 0,5% 0,5%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 1,0% 1,0% 1,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 1,6% 1,6% 1,9%
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,0% -0,2% -0,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Dec) 1,5%   1,9%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Dec) 0,0%   -0,2%  
11:30   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br 0,29%   0,02%  
11:45   GBP Aukcja 5-letnich obligacji skarbowych 1,018%   0,966%  
12:00   USD Raport miesięczny OPEC        
12:00   EUR Przemówienie Pani Lautenschlaeger z ECB           
14:00   ZAR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jan) 6,75% 6,75% 6,75%  
14:00   ZAR Podstawowa stopa procentowa (Jan) 10,25%   10,25%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.737K 1.735K 1.719K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 213K 219K 216K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 220,75K   221,75K  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Jan) 17,0 9,7 9,1
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Jan) 31,2   29,9  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Jan) 31,60   34,50  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Jan) 9,6   19,1  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Jan) 21,3   13,3  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Jan) 32,70   38,90  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP -13,0K   74,0K
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego -81B -73B -91B  
16:45   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 2,370%   2,380%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 2,365%   2,390%  
19:00   USD Aukcja 10-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją 0,919%   1,109%  
22:30   NZD Wskaźnik PMI dla biznesu (Dec) 55,1   53,5  
Piątek, 18 Styczeń 2019
00:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 0,7% 0,8% 0,9%  
00:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) -0,2%   -0,2%  
00:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 0,3% 0,3% 0,8%  
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 2.209,9B   -1.003,3B
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -428,2B   -248,5B  
03:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Dec) 52,30%   54,10%  
03:32   IDR Sprzedaż motocykli (raz w roku) (Dec) 8,90%   8,60%  
05:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Nov) 1,0%   4,0%  
05:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov) -1,0% -1,1% -1,1%  
08:30   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Dec) -0,6% -0,1% -0,3%  
08:30   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec) 0,6%   1,4%  
10:00   USD Raport miesięczny MAE        
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) 6,1% 7,3% 7,7%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) 2,8% 2,8% 3,0%  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec) 2,8% 5,1% 4,7%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec) 2,2% 2,6% 2,7%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Nov) 20,3B 24,1B 26,8B
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Nov) 23,2B   30,4B
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec) -1,3% -0,6% 1,0%
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec) 2,6% 3,9% 3,5%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec) -0,9% -0,8% 1,3%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec) 3,0% 3,6% 3,4%
Aprox.   USD Spotkanie OPEC           
12:30   INR Przyrost pożyczek bankowych 14,5%   15,1%  
12:30   INR Przyrost wartości depozytów 9,9%   9,2%  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD) 397,35B   396,08B  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku) 1,9% 1,9% 1,9%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 1,7%   1,5%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) -0,2%   -0,2%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 2,0% 1,7% 1,7%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) -0,1% -0,4% -0,4%  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Nov) 9,45B   3,97B
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Nov) -4,09B   14,92B
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku) 1,8% 1,9% 1,8%
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku) 1,9% 1,9% 1,9%  
15:05   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
15:15   USD Stopa utylizacji surowców (Dec) 78,7% 78,6% 78,6%
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec) 0,3% 0,2% 0,4%
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec) 1,1% 0,3% 0,1%  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Jan)   2,60%   2,50%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Jan)   78,3 86,0 87,0  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Jan)   90,7 97,0 98,3  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Jan)   110,0 114,5 116,1  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Jan)   2,7%   2,7%  
17:00   USD Przemówienie członka FOMC, Harker           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 852   873  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes 1.050   1.075  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych