Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 13:58 (GMT +2:00)  
16/04/2018 - 22/04/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 16 Kwiecień 2018
00:45   NZD Wskaźnik cen żywności (raz w miesiącu) (Mar) 1,0%   -0,5%  
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 0,4%   1,5%  
06:20   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Mar) 6,14% 1,70% 11,76%  
06:20   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Mar) 9,07% 13,25% 25,18%  
06:20   IDR Bilans handlowy (Mar) 1,09B -0,09B -0,11B  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Mar) 0,0% 0,4% -0,3%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Mar) 1,2% 1,5% 1,2%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Mar) -0,29%   0,88%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Mar) 4,70%   3,81%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Mar) 2,47% 2,58% 2,48%  
08:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Mar) 3,03%   3,04%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Mar) 2,0% 2,6% 2,3%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Mar) -0,2% 0,4% 0,3%  
13:30   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br (Feb) 0,09% 0,15% -0,65%
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 0,7% 0,6% 0,8%  
14:30   USD Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Mar) 0,2% 0,2% 0,2%  
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Apr) 15,80 18,80 22,50  
14:30   USD Kontrola sprzedaży detalicznej (raz w miesiącu) (Mar) 0,4% 0,4% 0,1%  
14:30   USD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Mar) 0,6% 0,4% -0,1%  
14:30   USD Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem benzyny/samochodów (raz w miesiącu) (Mar) 0,3% 0,4% 0,3%  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,550%   -0,559%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,573%   -0,573%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,566%   -0,569%  
16:00   USD Zapasy biznesowe (raz w miesiącu) (Feb) 0,6% 0,6% 0,6%  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Apr) 69 71 70  
16:50   UAH Bilans handlowy (USD) (Feb) -0,7B   -0,3B  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,760%   1,715%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1,945%   1,880%  
18:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
18:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kashkari           
19:15   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Feb) 43,20B   8,40B  
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Feb) 44,70B 26,10B 122,60B
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Feb) 49,0B 43,3B 61,4B
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Feb) 35,80B   56,30B
Wtorek, 17 Kwiecień 2018
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Mar) -2,70% 0,20% -6,00%
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Mar) -1,80% 4,70% -2,70%
02:30   SGD Bilans handlowy 5,490B   5,950B  
03:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
04:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Mar) 7,5% 7,7% 7,9%  
04:00   CNY PKB (raz w roku) (Q1) 6,8% 6,8% 6,8%  
04:00   CNY PKB (raz na kwartał) (Q1) 1,4% 1,5% 1,6%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Mar) 6,0% 6,4% 7,2%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Mar) 10,1% 9,7% 9,7%  
04:00   CNY NBS Press Conference           
05:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Mar) 56,50%   57,00%  
06:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Feb) 1,3% -0,3% -3,8%
06:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Feb) 0,0% 4,0% 4,1%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Mar) 0,3% 0,4% 0,4%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Mar) 0,8% 0,9% 0,9%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Mar) 2,3% 2,5% 2,5%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Mar) 0,9% 1,1% 1,1%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Feb) 2,8% 2,8% 2,6%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Feb) 2,8% 3,0% 2,8%  
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Mar) 11,6K 13,3K 15,1K
10:30   GBP Employment Change 3M/3M (raz w miesiącu) 55,0K 55,0K 168,0K  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Feb) 4,2% 4,3% 4,3%  
11:00   EUR Bilans handlowy Włoch (Feb) 3,104B 2,230B -0,092B
11:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE (Feb) 1,13B   0,43B
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Apr) 87,9 88,0 90,7  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Apr) -8,2 -0,8 5,1  
11:00   EUR Indeks ZEW 1,9 7,3 13,4  
12:00   CNY Poziom obowiązkowych rezerw bankowych LBCh 16,00%   17,50%  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Mar) 2,5% 0,7% -4,1%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Mar) 1,354M 1,330M 1,321M  
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Mar) 1,319M 1,270M 1,295M
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Mar) 1,9% 1,9% -3,3%
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Feb) 3,96B 7,24B 5,63B
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Feb) 6,35B   13,18B
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Feb) 1,9% 1,0% -1,3%
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 3,0%   2,9%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 0,5%   0,3%  
15:15   USD Stopa utylizacji surowców (Mar) 78,0% 77,9% 77,7%  
15:15   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Mar) 0,5% 0,3% 1,0%
15:15   USD Industrial Production (raz w roku) 4,3%   4,4%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Mar) 0,1% 0,1% 1,5%
16:00   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
16:25   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 2,7%   -0,6%  
17:00   USD Przemówienie członka FOMC, Harker           
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 1,630%   1,620%  
19:10   USD Przemawia prezydent Fed z Chicago, Evans           
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -1,047M 0,625M 1,758M  
23:40   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
Środa, 18 Kwiecień 2018
01:50   JPY Bilans handlowy, s.a. 0,12T 0,10T -0,21T
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Mar) 2,1% 4,7% 1,8%  
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Mar) -0,6% 5,4% 16,6%  
01:50   JPY Bilans handlowy (Mar) 797B 498B 3B  
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) -0,2%   0,4%
03:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Mar) 4,9%   5,2%  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (Feb) 3,4%   9,6%  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (Feb) -0,6%   -4,6%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Feb) 0,50%   -2,90%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Feb) 3,40%   5,30%  
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Mar) 6,7% 6,5% 6,8%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Mar) 3,7% 3,7% 3,7%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 4,1% 4,3% 4,1%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar) 0,7% 0,8% 1,1%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 3,8% 4,1% 4,0%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar) 0,4% 0,6% 0,8%  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 2,3% 2,5% 2,4%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Mar) 2,2% 2,2% 2,5%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Mar) 0,1% 0,2% 0,3%
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar) 0,1% 0,8% 0,8%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 3,4% 3,6% 3,6%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 2,5% 2,7% 2,7%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar) 0,1% 0,3% 0,4%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 4,4% 4,8% 4,7%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Mar) -0,1% 0,3% -0,4%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Mar) 4,2% 4,1% 3,8%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Mar) 0,2% 0,1% 0,0%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Mar) 2,4% 2,3% 2,6%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Mar) 3,3% 3,5% 3,6%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Mar) 0,1% 0,3% 0,8%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 1,0% 1,0% 1,0%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar) 1,4% 1,4% 0,4%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 1,3% 1,4% 1,4%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar) 1,0% 1,0% 0,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Mar) 1,2%   1,1%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Mar) 1,0%   0,2%  
11:35   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) 0,510%   0,600%  
Aprox.   EUR Spotkanie Eurogrupy        
12:35   IDR Sprzedaż samochodów (raz w roku) (Mar) -0,70%   -0,90%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,66%   4,66%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 4,9%   -1,9%  
13:00   USD Indeks zakupów 262,4   247,3  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 399,4   380,6  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 1.149,5   1.110,8  
13:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Feb) 4,9% 2,8% 3,3%
14:30   USD Przemawia członek FOMC, Dudley           
16:00   CAD Raport BoC dot. polityki monetarnej        
16:00   CAD Oświadczenie BoC        
16:00   CAD Decyzja w sprawie stóp procentowych 1,25% 1,25% 1,25%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -1,071M -0,500M 3,306M  
16:30   USD Import ropy naftowej -1,264M   1,722M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -1,115M   1,129M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,162M   0,240M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -3,107M -0,268M -1,044M  
16:30   USD Produkcja benzyny 0,054M   0,035M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego -0,260M   0,342M  
16:30   USD Zapasy benzyny -2,968M -0,227M 0,458M  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej 5,74B   2,69B  
20:00   USD Beżowa Księga        
21:15   USD Przemawia członek FOMC, Dudley           
22:15   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
Czwartek, 19 Kwiecień 2018
00:45   NZD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q1) 1,1% 1,1% 1,6%  
00:45   NZD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q1) 0,5% 0,4% 0,1%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 797,6B   -594,7B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe 308,3B   332,6B
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Mar) 4,9K 20,3K -6,3K
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Mar) -19,9K   20,1K
03:30   AUD Kwartalny indeks zaufania biznesu NAB 7   7
03:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Mar) 65,5% 65,7% 65,6%
03:30   AUD Stopa bezrobocia (Mar) 5,5% 5,5% 5,5%
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Mar) 1,8% 2,9% 7,4%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Mar) 0,3% 0,2% -0,2%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Feb) 35,1B 32,3B 39,0B
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Feb) 22,7B   12,6B
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Mar) 1,1% 1,4% 1,2%
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Mar) -0,5% -0,4% 0,4%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Mar) -1,2% -0,5% 0,8%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Mar) 1,1% 2,0% 1,5%  
10:30   HKD Stopa bezrobocia (Mar) 2,9%   2,9%  
10:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion) 1,235%   1,148%  
10:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos) 0,194%   0,294%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,32%   -0,24%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) 0,06%   0,11%  
11:40   GBP Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych 1,600%   1,580%  
Aprox.   EUR Spotkanie ministrów finansów krajów Unii Europejskiej        
13:50   IDR Oprocentowanie depozytów (Apr) 3,75% 3,50% 3,50%  
13:50   IDR Oprocentowanie kredytów (Apr) 5,00% 5,00% 5,00%  
14:00   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.863K 1.848K 1.878K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 232K 230K 233K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 231,25K   230,00K  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Apr) 23,2 20,8 22,3  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Apr) 40,7   47,9  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Apr) 29,80   35,90  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Apr) 27,1   25,6  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Apr) 18,4   35,7  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Apr) 56,40   42,60  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP 42,8K   32,7K  
15:30   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
15:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg 58,1   58,0  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego -36B -23B -19B  
18:30   GBP Przemawia członek MPC, Cunliffe           
19:00   USD Aukcja 5-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją 0,631%   0,370%  
Piątek, 20 Kwiecień 2018
00:45   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
01:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Apr) 21   28  
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 0,9% 0,9% 1,0%  
01:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 1,1% 1,1% 1,5%  
01:30   JPY National CPI (raz w miesiącu) 0,9%   1,0%
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (raz w miesiącu) 0,0% 0,1% -0,4%
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Mar) 1,9% 2,0% 1,8%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Mar) 0,1% 0,2% -0,1%  
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Feb) 11,9%   13,8%  
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii -2,17B   -3,94B  
11:30   GBP Przemówienie członka MPC BoE, Pana Saunders’a           
Aprox.   USD Spotkanie OPEC           
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD) 426,08B   424,86B  
13:30   EUR Przemawia prezes Bundesbanku, Weidmann           
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Apr) 0,21% 0,25% 0,10%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Apr) 2,80% 2,84% 2,80%  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku) 1,9%   1,9%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 1,4% 1,5% 1,5%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar) 0,2%   0,7%  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Feb) 0,0% 0,3% 1,0%
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 2,3% 2,4% 2,2%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar) 0,3% 0,4% 0,6%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku) 2,1% 2,2% 2,1%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Feb) 0,4% 0,3% 0,1%
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku) 2,0% 2,1% 2,1%  
15:40   USD Przemawia prezydent Fed z Chicago, Evans           
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Apr)   0,4 -0,2 0,1  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu) 3,2%   3,5%
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI 148,9   147,8
17:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED (Mar) 56,15K   61,00K  
17:15   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 820   815  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP 47,7K   43,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź 30,7K   23,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 728,1K   707,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 163,1K   155,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P -10,5K   -10,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro -0,1K   -14,8K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD -30,3K   -31,7K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN 101,8K   102,2K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF -10,5K   -10,7K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD -10,2K   -2,8K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY 2,6K   2,8K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD 27,6K   22,8K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR 151,5K   147,5K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych