Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 22:46 (GMT +2:00)  
16/07/2018 - 22/07/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 16 Lipiec 2018
Cały dzień   Dzień wolny Japonia - Dzień Morza
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) -0,1%   0,4%  
04:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Jun) 6,0% 6,0% 6,1%  
04:00   CNY PKB (raz w roku) (Q2) 6,7% 6,7% 6,8%  
04:00   CNY PKB (raz na kwartał) (Q2) 1,8% 1,6% 1,4%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jun) 6,0% 6,5% 6,8%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun) 9,0% 8,8% 8,5%  
04:00   CNY Chinese Unemployment Rate 4,8%   4,8%  
04:00   CNY Konferencja prasowa NBS           
06:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Jun) 11,47% 17,53% 12,47%  
06:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Jun) 12,66% 31,31% 28,12%  
06:00   IDR Bilans handlowy (Jun) 1,74B 0,65B -1,52B  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Jun) 1,80%   1,60%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Jun) 16,18%   11,22%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Jun) 5,77% 4,93% 4,43%  
08:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Jun) 4,17%   3,73%  
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch (May) 3,378B 3,250B 2,985B
10:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE (May) 1,02B   1,12B
11:00   EUR Bilans handlowy (May) 16,5B 20,9B 16,7B  
11:45   IDR Sprzedaż motocykli (raz w roku) (Jun) -1,20%   10,90%  
13:30   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 0,6% 0,6% 0,5%  
14:00   PLN Saldo obrotów bieżących (EUR) (May) 42M -166M -90M
14:30   USD Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jun) 0,4% 0,4% 1,4%
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Jul) 22,60 22,00 25,00  
14:30   USD Kontrola sprzedaży detalicznej (raz w miesiącu) (Jun) 0,0% 0,4% 0,8%
14:30   USD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jun) 0,5% 0,5% 1,3%
14:30   USD Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem benzyny/samochodów (raz w miesiącu) (Jun) 0,3% 0,4% 1,3%
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (May) 2,18B 7,03B 9,09B
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (May) 5,69B   -0,71B
14:30   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br (May) -3,34% -3,35% 0,46%  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,563%   -0,558%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,575%   -0,576%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,567%   -0,564%  
16:00   USD Zapasy biznesowe (raz w miesiącu) (May) 0,4% 0,4% 0,3%  
16:45   UAH Bilans handlowy (USD) (May) -2,1B   -1,4B  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,980%   1,945%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 2,140%   2,100%  
Wtorek, 17 Lipiec 2018
00:45   NZD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q2) 0,4% 0,5% 0,5%  
00:45   NZD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q2) 1,5% 1,6% 1,1%  
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Jun) -10,80% -8,00% 10,30%  
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Jun) 1,10% 7,60% 15,50%  
03:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
03:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Jun) 5,0%   4,7%  
05:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Jun) 55,90%   56,70%  
10:00   GBP Przemawia prezes BoE, Carney           
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (May) 3,6%   -0,6%
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (May) 4,9%   7,2%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (May) 5,00%   3,90%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (May) 1,70%   0,20%
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Jun) 7,5% 7,0% 7,0%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Jun) 3,7% 3,7% 3,7%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (May) 2,7% 2,7% 2,8%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (May) 2,5% 2,5% 2,6%
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Jun) 7,8K 2,3K -3,0K
10:30   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) 137,0K 150,0K 146,0K  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (May) 4,2% 4,2% 4,2%  
10:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,470%   -0,510%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jun) 0,2% 0,3% 0,2%
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jun) 1,3% 1,4% 1,3%
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jun) 0,2% 0,3% 0,2%
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jun) 1,4% 1,5% 1,4%
11:40   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz) -0,630%   -0,630%  
12:45   IDR Sprzedaż samochodów (raz w roku) (Jun) -11,40%   6,80%  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (May) 1,4% 0,5% -1,1%
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 0,1%   -0,2%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 3,3%   5,2%  
15:15   USD Stopa utylizacji surowców (Jun) 78,0% 78,4% 77,7%
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w roku) 3,8%   3,5%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) 0,6% 0,5% -0,5%
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) 0,8% 0,7% -1,0%
16:00   USD Zeznanie Prezesa Fed, Powella           
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Jul) 68 69 68  
16:25   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade -1,7%   -5,0%  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 1,880%   1,850%  
17:30   USD Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych 2,335%   2,275%  
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (May) 26,70B   -4,80B  
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (May) 69,90B 52,30B 233,10B
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (May) 45,6B 34,3B 94,0B
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (May) 31,20B   175,20B
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej 0,629M   -6,796M  
Środa, 18 Lipiec 2018
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) 0,0%   -0,2%  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jun) 6,8% 6,1% 5,4%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jun) 3,7% 3,6% 3,0%
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,2% 0,4% 0,6%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 4,2% 4,4% 4,4%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,4% 0,5% 0,2%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 4,6% 4,8% 4,4%  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 1,9% 2,2% 2,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Jun) 0,2% 0,2% 0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Jun) 2,1% 2,1% 2,1%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,3%   0,4%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 3,4%   3,4%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 2,4% 2,6% 2,4%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,0% 0,2% 0,4%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 3,0% 3,8% 3,5%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Jun) 0,2% 0,4% 3,3%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Jun) 10,2% 10,0% 9,6%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Jun) 0,1% 0,3% 0,5%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Jun) 3,1% 3,2% 3,0%
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Jun) 3,4% 3,5% 3,3%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Jun) 0,3% 0,4% 0,4%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,0% 0,1% 0,3%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 0,9% 1,0% 1,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 2,0% 2,0% 2,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,1% 0,1% 0,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Jun) 0,1%   0,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Jun) 1,9%   1,8%  
11:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) 1,020%   1,060%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,77%   4,76%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) -2,5%   2,5%  
13:00   USD Indeks zakupów 247,9   261,5  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 363,3   372,6  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 979,6   958,5  
13:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (May) 1,9% 0,8% 0,5%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Jun) 1,273M 1,330M 1,301M  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Jun) -2,2% 2,2% -4,6%  
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Jun) 1,173M 1,320M 1,337M
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Jun) -12,3% -2,2% 4,8%
14:30   INR Podaż pieniądza M3 10,2%   9,8%  
16:00   USD Zeznanie Prezesa Fed, Powella           
16:30   USD Zapasy ropy naftowej 5,836M -3,622M -12,633M  
16:30   USD Import ropy naftowej 2,201M   -1,315M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -0,860M   -2,062M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,268M   -0,021M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -0,371M 0,873M 4,125M  
16:30   USD Produkcja benzyny -0,407M   0,388M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego -0,319M   -0,005M  
16:30   USD Zapasy benzyny -3,165M -0,044M -0,694M  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej 3,823B   2,034B  
20:00   USD Beżowa Księga        
Czwartek, 19 Lipiec 2018
01:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Jul) 25   26  
01:50   JPY Bilans handlowy, s.a. 0,07T 0,15T -0,30T  
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Jun) 6,7% 7,0% 8,1%  
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Jun) 2,5% 5,3% 14,0%  
01:50   JPY Bilans handlowy (Jun) 721B 534B -581B  
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Jun) 50,9K 16,7K 13,5K
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Jun) 41,2K   -19,9K
03:30   AUD Kwartalny indeks zaufania biznesu NAB 7   8
03:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Jun) 65,7% 65,5% 65,5%  
03:30   AUD Stopa bezrobocia (Jun) 5,4% 5,4% 5,4%  
08:00   CHF Bilans handlowy (Jun) 2,591B 3,220B 2,815B
09:15   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych 5,25% 5,25% 5,25%  
09:15   IDR Oprocentowanie depozytów (Jul) 4,50% 4,50% 4,50%  
09:15   IDR Oprocentowanie kredytów (Jul) 6,00% 6,00% 6,00%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jun) -0,6% -0,3% 1,4%
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun) 3,0% 3,5% 4,5%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jun) -0,5% 0,1% 1,4%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun) 2,9% 3,7% 4,1%
10:30   HKD Stopa bezrobocia (Jun) 2,8%   2,8%  
10:50   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion) 1,308%   1,406%  
10:50   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos) 0,313%   0,336%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,44%   -0,46%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) 0,01%   0,03%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.751K 1.730K 1.743K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 207K 220K 215K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 220,50K   223,25K
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Jul) 25,7 21,6 19,9  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Jul) 29,0   34,8  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Jul) 31,40   36,50  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Jul) 16,8   30,4  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Jul) 31,4   17,9  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Jul) 62,90   51,80  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP -10,5K   2,9K  
15:00   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
15:15   ZAR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jul) 6,50% 6,50% 6,50%  
15:15   ZAR Podstawowa stopa procentowa (Jul) 10,00% 10,00% 10,00%  
15:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg     58,0  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego 46B 58B 51B  
19:00   USD Aukcja 10-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją 0,762%   0,934%  
Piątek, 20 Lipiec 2018
00:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (Jun) -7,80%   6,20%  
00:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (Jun) 4.840   5.080
00:45   NZD Wskaźnik przybyłych turystów (raz w miesiącu) -3,5%   2,4%
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 0,8% 0,8% 0,7%  
01:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) 0,1%   0,1%  
01:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 0,7% 0,8% 0,7%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych -5,6B   818,9B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe 601,4B   76,0B
05:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) 5,7%   3,7%  
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu) 0,1% 0,0% 1,0%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jun) 0,3% 0,3% 0,5%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Jun) 3,0% 2,9% 2,7%  
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (May) 10,9%   12,6%  
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii -2,15B   -3,10B  
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun) 10,3% 7,9% 7,6%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (May) 22,4B 27,2B 29,6B
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (May) 4,6B   29,6B
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Jun) 4,53B 3,50B 3,85B
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Jun) 13,330B   4,677B
Aprox.   USD Spotkanie OPEC           
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych 12,8%   12,8%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów 8,3%   7,6%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD) 405,08B   405,81B  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul) 0,64% 0,75% 1,11%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 4,53% 4,64% 3,68%  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku) 1,9%   1,9%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,1%   -0,1%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 1,3% 1,4% 1,3%  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (May) 1,4% 0,7% 0,2%
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 2,5% 2,4% 2,2%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,1% 0,1% 0,1%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku) 2,0%   2,0%
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (May) 2,0% 1,1% -1,2%  
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku) 2,0%   1,9%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu) 0,9%   1,5%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI 148,3   148,5  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 858   863  
21:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED (Jun) -0,66K   34,00K  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP -38,8K   -40,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź 9,1K   14,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 631,3K   654,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 57,8K   81,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P 183,0K   172,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro 8,9K   23,7K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD -47,5K   -52,9K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN 29,1K   28,1K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF -42,1K   -40,1K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD -40,5K   -41,0K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY -58,6K   -39,8K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD -25,1K   -26,6K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR 21,4K   24,4K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych